Justin Bieber Feat Ludacris, All Around The World Çevirisi

0
Advertisement

Justin Bieber Feat Ludacris All Around The World Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Justin Bieber All Around The World şarkısının Türkçe sözleri.

Justin Bieber

Kaynak: commons.wikimedia.org

Justin Bieber Feat Ludacris – All Around The World Çevirisi

 • You’re beautiful, beautiful, you should know it
  Sen çok güzelsin, bunu bilmelisin
  (You’re beautiful, beautiful, you should know it)
  Sen çok güzelsin, bunu bilmelisin
  I think it’s time, think it’s time that you show it
  Zamanı olduğunu düşünüyorum, bu sana göstermenin zamanı olduğunu düşünüyorum
  You’re beautiful, beautiful
  Sen güzelsin, güzel
 • Baby what you doing? where you at? where you at?
  Bebeğim ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin?
  Why you working so shy? hold it back, hold it back
  Neden bu kadar utanıyorsun? geri çekiliyorsun, geri çekiliyorsun
  We’re not the only ones doing it like that, and like that
  Bunu bu şekilde yapan sadece biz değiliz, bu şekilde
  So DJ bring that, bring that, bring that, bring that back
  O halde DJ, getir onu, onu geri getir
 • Cause all around the world people want to be loved
  Çünkü dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
  Yeah, cause all around the world, they’re no different than us
  Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
  All around the world people want to be loved
  dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
  All around the world, they’re no different than us
  Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
  All around the world
  Dünyanın her yerinde
 • You’re crazy girl, crazy girl, you should know it
  Sen çılgınsın kız, çılgın kız, bunu bilmelisin
  (you’re crazy girl, crazy girl, don’t control it)
  ben çılgınsın kız, çılgın kız, kontrolsüz
  Light it up, light it up, so explosive
  Yakıyorsun, yakıyorsun, patlayıcı
  You’re crazy girl, yeah, yeah
  Sen çılgınsın kız, evet evet
 • Baby what you doing? where you at? where you at?
  Bebeğim ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin?
  Why you working so shy? hold it back, hold it back
  Neden bu kadar utanıyorsun? geri çekiliyorsun, geri çekiliyorsun
  We’re not the only ones doing it like that, and like that
  Bunu bu şekilde yapan sadece biz değiliz, bu şekilde
  So DJ bring that, bring that, bring that, bring that back
  O halde DJ, getir onu, onu geri getir
 • Cause all around the world people want to be loved
  Çünkü dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
  Yeah, cause all around the world, they’re no different than us
  Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
  All around the world people want to be loved
  dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
  All around the world, they’re no different than us
  Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
  All around the world
  Dünyanın her yerinde
 • Once again, the dynamic duo’s back at it
  Bir kere daha, dinamik ikili geri döndü
  JB, Luda!
  I love everything about you
  Seninle ilgili herşeyi seviyorum
  You’re imperfectly perfect
  Sen mükemmelsin
  Everyone is itching for beauty
  Herkes güzellik için kaşınıyor
  But you’re scratching the surface
  sen de yüzeyi kaşıyorsun
 • Lost found is never found
  Kayıp asla bulunmadı
  Can the DJ please reverse it?
  DJ lütfen geri vitese takabilirmisin?
  In lights we pay for change
  Işıklarda ödeme yapıyoruz
  Let’s make every second worth it
  Hadi her dakikayı değerli yapalım
 • Any day can work if you’re working with people saying you don’t deserve it and don’t give in
  Eğer insanlarla çalışıyorsan, hak etmediğini söylüyor ve kabullenmiyorsan, her gün olabilir,
  Cause hate may win some battles but love wins in the end
  Çünkü nefret bazı savaşları kazanabilir ancak aşk sonunda kazanır
  You shine just like the sun while the moon and the stars reflect your light
  Ay ve yıldızlar senin ışığını yansıtırken, sen bir güneş gibi parlıyorsun
  Beauty revolves around you
  Güzellik etrafında dolanıyor
  So you like that?
  bunu seviyor musun?
 • All around the world people want to be loved
  dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
  All around the world, they’re no different than us
  Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
  All around the world people want to be loved
  dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
  All around the world, they’re no different than us
  Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller


Leave A Reply