Justin Bieber – Slave To The Rhythm Çevirisi

0

Justin Bieber Slave To The Rhythm Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Justin Bieber Slave To The Rhythm şarkısının Türkçe sözleri.

Justin Bieber

Kaynak: commons.wikimedia.org

Justin Bieber – Slave To The Rhythm Çevirisi

She dances in the sheets at night
Geceleri çarşafta dans ediyor
She dances to his needs
Onun ihtiyaçları için dans ediyor
She dances ’til he feels just right
kendisini iyi hissedene kadar dans ediyor
Until he falls asleep…
uykuya dalana kadar

Advertisement

She dances at the break of dawn
Şafak sökerken dans ediyor
And quickly cooks his food
ve hızla onun yemeğini pişiriyor
She can’t be late, can’t take too long
geç kalamaz, uzun süremez
The kids must get to school
çocukların okula gitmesi gerekiyor

She’s a slave to the rhythm
O ritmin esiri
She’s a slave to the rhythm of
O ritmin esiri
She’s a slave to the rhythm
O ritmin esiri
A slave to the rhythm of
O ritmin esiri
A rhythm of love, a rhythm of love
aşkın ritminin, aşkın ritminin

She dances for the men at work
İşte erkekler için dans ediyor
Who works her all the time
sürekli onu çalıştıran
She can’t be rude as she says so “I must be home tonight”
“Bu gece evde olmam gerekli” derken kaba olamaz

She dances to the kitchen stove,
Mutfak fırınında dans ediyor
Dinner is served by nine
dokuzda yemek servis ediliyor
She sets his food an hour late
Onun yemeğini bir saat geç hazırlıyor
She must be out of her mind…
Aklından çıkmış olmalı

Advertisement

She’s a slave to the rhythm
O ritmin esiri
She’s a slave to the rhythm of
O ritmin esiri
She’s a slave to the rhythm
O ritmin esiri
A slave to the rhythm of
O ritmin esiri
A rhythm of love, a rhythm of love
aşkın ritminin, aşkın ritminin

She works so hard, just to make her way
yolunu bulmak için çok çalışıyor
For a man who just won’t appreciate
onu takdir etmeyecek bir adam için

And don’t know it takes
ve nasıl olduğunu bilmeyen
And was all in vain.
ve kibirli olan
Still she could not stop,
hala duramıyor
Couldn’t break his chains
zincirlerini kıramıyor

She danced the night
gece dans etti
That they fell out
birlikte düştükleri
She swore she’d dance no more
bir daha hiç dans etmeyeceğine yemin etti
But then she did, she did not quit
ama gene yaptı, durmadı
And she ran out the door
ve kapıdan dışarı koştu

She danced through the night
gece boyunca dans etti
In fear of her life
hayatından korkarak
She danced to a beat of her own
kendini yenmek için dans etti

She let out a cry and
ağladı ve
Swallowed her pride
gururunu içine attı
She knew she was needed Back home, home
eve gitmeye ihtiyacı olduğunu biliyordu

Advertisement

She’s a slave to the rhythm
O ritmin esiri
She’s a slave to the rhythm of
O ritmin esiri
She’s a slave to the rhythm
O ritmin esiri
A slave to the rhythm of
O ritmin esiri
A rhythm of love, a rhythm of love
aşkın ritminin, aşkın ritminin


Leave A Reply