K Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

kaba: ince, nazik, zarif,

kabahatli: suçsuz,

kabahatsiz: suçlu,

Advertisement

kabalaşmak: nazikleşmek,

kabalık: nezaket,

kabız: ishal, sürgün,

kabil: olanaksız,

Advertisement

kabiliyetli: yeteneksiz,

kabul: red.

kaçık: akıllı.

kaçırmak: 1. yakalamak. 2.yetişmek,

Advertisement

kademli: uğursuz,

kadın: erkek,

kadir: güçsüz, erksiz.

kadirbilir: değerbilmez, kadirbilmez,

Advertisement

kafalı: akılsız,

kafasız: akıllı,

kâfi: yetersiz,

kâfir: dindar,

Advertisement

kahrolsun: yaşasın,

kalabalık: tenha,

kaldırmak: indirmek,

kalımlı: fâni, ölümlü.

Advertisement

kalın: ince.

kaliteli: niteliksiz,

kalitesiz: nitelikli,

kalkınma: gerileme,

Advertisement

kalkmak: 1. oturmak. 2. yatmak,

kalmak: gitmek,

kalpsiz: merhametli,

kambur: düz, doğru,

Advertisement

kapalı: açık. kapamak: açmak,

kapanık: 1. açılmış. 2. iç açıcı.

kapkara: bembeyaz,

kâr: zarar,

Advertisement

kara: ak, beyaz,

karalamak: aklamak,

karamsar: iyimser,

karanlık: 1. aydınlık. 2. belirli.

Advertisement

kararlı: ikircimli, sebatsız,

kararsız: kararlı, sebatlı,

kararmak: aydınlanmak, ışımak.

karışık: 1. düzgün. 2. saf.

Advertisement

karışıklık: düzen.

karmakarışık: düzgün,

karmaşık: basit, kolay,

karşı: leh, yandaş, taraftar,

Advertisement

karşılamak: uğurlamak,

kart: taze, genç, körpe,

kasvet: neşe, sevinç, ferahlık,

kasıntı: alçak gönüllü,

Advertisement

kaskatı: yumuşak,

katı: 1. yumuşak. 2. hoşgörülü, merhametli,

katışık: saf.

kavga: barış, uzlaşma, anlaşma.

Advertisement

kavuşma: ayrılma,

kaybetmek: 1. bulmak. 2.kazanmak,

kaydetmek: silmek,

kaygı: neşe, sevinç,

Advertisement

keder: neşe, sevinç, kem: iyi.

kesat: bolluk, verimlilik,

keskin: kör.

kıpırdak: sakin, durgun,

Advertisement

kırışık: düzgün, ütülü.

kıraç: verimli, mümbit,

kırgın: barışık,

kısa: uzun.

Advertisement

kısacık: upuzun.

kısık: açık.

kısır: doğurgan, verimli,

kısmen: tamamen,

Advertisement

kış: yaz.

kışkırtmak: yatıştırmak, sakinleştirmek,

kışlık: yazlık,

kıt: bol, çok.

Advertisement

kıymetli: değersiz,

kıymetsiz: değerli,

kızgın: sakin,

kibar: kaba, görgüsüz,

Advertisement

kibirli: alçak gönüllü,

kifayetli: yetersiz,

kifayetsiz: yeterli,

kilitlemek: açmak,

Advertisement

kirletmek: temizlemek,

kirli: temiz,

kişisel: toplumsal,

kocamak: gençleşmek,

Advertisement

kocaman: minimini, küçük,ufak.

kof: dolu.

kolay: zor, güç.

komik: 1. acıklı. 2. ciddi,ağırbaşlı,

Advertisement

konkav: konveks, dışbükey.

konmak: 1. havalanmak, uçmak. 2. kalkmak,

konuşkan: suskun,

konveks: konkav, içbükey,

Advertisement

korkak: cesur,

korkulu: tehlikesiz,

koyu: 1. açık. 2. sulu.

köhne: 1. yeni. 2. modern,

Advertisement

köklü: temelsiz, dayanıksız,esassız,

köle: efendi,

köreltmek: sivriltmek,

körpe: kart, yaşlı,

Advertisement

körüklemek: 1. söndürmek. 2. yatıştırmak,

kösteklemek: desteklemek,

kötü: iyi.

kötülemek: 1. övmek. 2. gürbüzleşmek, şişmanlamak,

Advertisement

kötülük: iyilik,

kötümser: iyimser.

köylü: şehirli,

kudretli: güçsüz,

Advertisement

kullanılmış: yepyeni,

kurak: 1. yağışlı. 2. verimli,

kurtulmak: yakalanmak,

kurumak: yeşermek,

Advertisement

kuruluş: yıkılış, çöküş,

kurumlu: alçak gönüllü,

kutlu: uğursuz,

kuvvetli: güçsüz, hastalıklı,

Advertisement

kuzey: güney,

küçücük: kocaman,

küçük: büyük,

küçümsemek: önemsemek,

Advertisement

küçültmek: 1. büyültmek. 2.yüceltmek, onurlandırmak,

küfür: övgü.

kültürlü: bilgisiz,

küs: barışık,

Advertisement

küsmek: barışmak,

küskün: barışık,

küstah: terbiyeli.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply