K Harfiyle Başlayan Eşyalar

5

K harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi K olan eşyalar nelerdir? K Harfiyle Başlayan Eşyalar listesi

K harfiyle eşyalar

Advertisement

K Harfiyle Başlayan Eşyalar

Kablo: Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel

Kadeh: İçki içmeye yarayan ayaklı bardak

Kafes: Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme

Kağıt: Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak

Advertisement

Kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası

Kahve makinesi: Kahve çeken veya öğüten makine.

Kalem: Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç

Kalem kutusu: İçine kalem konulan küçük kutu

Kalemtıraş: Kurşun kalemlerin ucunu açmak için kullanılan türlü biçimlerdeki keski, kalem açacağı

Advertisement

Kalıp: Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç

Kalorifer: Radyatör

Kalorimetre: Isıölçer

Kandil: İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı

Kanepe: Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk

Advertisement

Kantar: Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç

Kamış: Sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet.

Kaşık: Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan saplı sofra aracı

Kapan: Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.

Kapı: Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı

Advertisement

Karbüratör: Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışmasını sağlayan cihaz.

Kargı: Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak

Karton: Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt.

Karyola: Üzerine yatak konulup yatılan tahta veya metal ev eşyası

Kasa: Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap

Advertisement

Kazak: Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi

Kazan: Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap

Kazma: Toprağı kazıp kaldırma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı demir araç

Ke İle Başlayan Eşyalar

Kefen: Ölünün gömülmeden önce sarıldığı beyaz bez, kefen bezi, yakasız gömlek

Kemer: Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı

Advertisement

Kep: Başlık, sipersiz şapka.

Kepçe: Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan, uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık

Kerpeten: Çivi sökmeye veya diş çekmeye yarayan, hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç.

Kese: Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba

Keski: Ağaç, taş, metal vb.ni yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç

Advertisement

Kevgir: Haşlanmış yiyeceklerin sıvılarını veya bazı sıvıları süzmek için kullanılan, delikli, genellikle yuvarlak biçimli mutfak kabı

Kı İle Başlayan Eşyalar

Kılıç: Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah

Kılıf: Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap

Kın: Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı.

Kırbaç: Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı

Advertisement

Kırlent: İşlemeli veya işlemesiz bir tür küçük yastık

Kıyafet: Giysi

Kızak: Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt

Ki – Kl İle Başlayan Eşyalar

Kilim: Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma

Kilit: Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti

Advertisement

Kiremit: Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha

Kitap: Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü

Kitaplık: Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya

Klasör: Yazılı kâğıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için kullanılan mukavva veya plastikten telli kap

Klavye: Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda veya yazı ve hesap makinelerinde değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü

Advertisement

Klima: Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç

Klozet: Alafranga tuvalet

Kr – Ko İle Başlayan Eşyalar

Kravat: Bir ucu ince, diğer ucu daha geniş, gömlek yakasının altından geçirilerek önde üçgen biçiminde bağlanan, özel kumaştan yapılan giysi aksesuarı, boyun bağı

Koltuk: Kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat sandalye

Kolye: Ucuna süs eşyaları konularak boyna takılan takı

Advertisement

Korniş: Perde asmaya yarayan, metal veya plastikten yapılmış araç.

Korse: İnce görünmek için kullanılan esnek iç giysisi.

Konsol: Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan, çekmeceli, dolaplı mobilya

Korkuluk: Tarla, bağ ve bahçelerde kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzer kukla

Kostüm: Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım giysisi.

Advertisement

Kova: Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyudan veya denizden su çekmeye yarayan üstünden kulplu kap

Ku – Kü İle Başlayan Eşyalar

Kukuleta: Yağmur, soğuk vb. dış etkilere karşı başa geçirilen, giysiye dikili veya ayrı olarak kullanılan başlık.

Kulaklık: Kulakları soğuk, rüzgâr vb. dış etkilerden korumak için kulak kepçesini örtecek biçimde yapılmış kılıf.

Kumanda: Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet.

Kundak: Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez

Advertisement

Kupa: Cam veya seramikten yapılmış, kulplu, büyük bardak.

Kurdele: Belli bir biçim verilmiş saça veya giysinin yakasına takılan ince kumaş.

Kurutma makinası: Yıkanmış ve sıkılmış çamaşırları sıcak hava içinde döndürerek kurutan araç.

Kutu: İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap

Küllük: Sigara külü silkelenen ve sigara söndürülen kap, tabla, kül tablası, sigara tablası.

Advertisement

Külot: Kısa, beli lastikli iç çamaşırı, don

Kül tablası: Sigara külü silkelenen ve sigara söndürülen kap.

Küpe: Kulak memelerine takılan süs eşyası

Kürdan: Dişleri temizlemek için kullanılan küçük, ince çöp

Kürek: Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç

Advertisement

Küvet: İçinde bazı şeyler veya el yıkanan kap

ALFABETİK EŞYA LİSTESİ

ABCÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRSŞTU / ÜVYZ


5 yorum

  1. beyzaya katılıyorum çok şime yaradı ve bunu kim hazırladıysa ona teşekkr ederim tekrar diyorum ki çok işime yaradı benim işim oluyo ve burdan bakabilrim bunu kim yazdıysa bana adıı yorum luya bilir mi lütfen eğer bunu kim yazdıysa sonsuz teşekkürler.
    Hoşçakalın tabi bunu kim yazdıysa

Reply To Göksu CUK 🎈 Cancel Reply