K Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı K Harfiyle başlayan matematik terimleri. K Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

K Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

9. SINIF

İki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açıları karşılıklı olarak eşit olan iki üçgenin eş olduğunu ifade eden aksiyom
Birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden seçilerek oluşturulan ikililerin kümesi
Bir üçgeni oluşturan 3 doğru parçasından herbiri
Bir üçgenin bir köşesini, o köşenin karşısındaki kenarın orta noktasıyla birleştiren doğru parçası.
Genellikle sayma yoluyla elde edilen ve sadece tam sayılarla ifade edilen veri tipi
İki veya daha fazla kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu küme
Kenar uzunlukları belli bir sırada eşit olan üçgenlerin birbirine eş olduklarını ifade eden aksiyom
Başlangıç noktası orjin ve bitiş noktası A olan \displaystyle \overrightarrow{OA} vektörü
n sayısı 1’den büyük bir sayma sayısı ve \displaystyle a\in R olmak üzere \displaystyle \sqrt[n]{a} şeklindeki ifadeler \displaystyle \left( \sqrt[n]{a}=x\Rightarrow a={{x}^{n}} \right)
Bir veri grubu hakkındaki verileri 5 değer kullanarak ifade eden grafik
Belli nesnelerden oluşan topluluk

11. SINIF

Satır sayısı sütun sayısına eşit olan matris
Noktaları karmaşık sayılarla eişlenen düzlem
Örneklem uzayına eşit olan olay
\displaystyle A=\left[ {{a}_{ij}} \right] matrisinde \displaystyle {{A}_{ij}}={{(-1)}^{i+j}}.\left[ {{M}_{ij}} \right] sayısı
Gruplama, kümeleme, bir araya getirme
Asal köşegenin üzerindeki elemanları hariç diğer tüm elemanları sıfır olan matris
Bir karmaşık sayının modülünü r ve argümenti \displaystyle \theta ise, \displaystyle \left( r,\theta \right) ikilisi
Kutupsal koordinatları \displaystyle \left( r,\theta \right) olan bir karmaşık sayının \displaystyle r.cis\left( \theta \right) biçimindeki yazılışı

12. SINIF

Değişkenlerden birinin diğeri cinsinden ifade edilmediği fonksiyonlar

Leave A Reply