Kabe’nin Tamiri ve Hakem Olayı Hakkında Bilgi

0

Kabe’nin tamiri ve hakem olayı ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca ve özet halinde verildiği yazımız.

Hacer Ül-EsvedKâbe’nin Tamiri ve Hakem Olayı

Advertisement

Yangın ve selden zarar gören Kabe’nin tamiri Milâdî 605 yılında yapılırken, sıra Hacer’ül-Esved taşını yerine koymaya gelince, her bir kabile temsilcisi “Onu biz yerine koyacağız” dediği için aralarında ihtilaf çıkmıştı. Bu sorunu çözmek için Ebu Ümeyye b. Muğîre: “Benî Şeybe kapısında Kabe’ye ilk kim girerse O, bu hususta ne karar verirse hepimiz onu kabul edeceğiz” görüşünü ileri sürdü ve kabul edilerek beklemeye başladılar.

Cahiliye döneminde Mekkeliler peygamberimize “el-Emin” diyorlardı. Onun geldiğini görünce herkes sevindi ve durumu ona anlattılar. O da belindeki kuşağı çıkarıp yere serdi, taşı ortasına koydu ve her köşesinden bir kabile temsilcisi tutup kaldırarak yerine getirince, Hz. Muhammed (sav.) Hacer’ül-Esved’i alıp bugünkü yerine yerleştirdi. Herkesin memnun kaldığı bu olaya “Kabe Hakemliği” adı verildi.


Leave A Reply