Kabiliyet İle İlgili Cümleler, Kabiliyet Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Kabiliyet ile ilgili cümleler. Kabiliyet kelimesi içeren “Kabiliyet” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kabiliyet Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Üç yaşında böyle piyano çalabilmek müthiş bir kabiliyet gerektirir.
 • Kızımın resme karşı kabiliyetini keşfedince hemen resim kursu araştırmaya başladım.
 • İnsanın her konuda kabiliyetli olması elbetteki beklenemez.
 • Dil öğrenmek bir kabiliyet olsa gerek. Bazıları bir dili öğrenemezken bazıları kendini aşıyor.
 • Zeka, bilgi, kabiliyet sahibi insanlar, hayatta daha kolay başarılı olurlar.
 • Bir insan her işi yapabilir, yeter ki o işin gerektirdiği kabiliyet, bilgi ve iradeye sahip olsun.
 • Onun yaptığı işi hiç hafife alma, o iş kabiliyet gerektirir.
 • Personel seçiminde bilgi, kabiliyet ve tecrübe kadar ahlak ve karaktere de önem verilmelidir.
 • Üniversitemiz, öğrencilerin eğitim sürecinde öğrencilerin tasarım ve uygulama kabiliyetlerini geliştirerek, sektörel ihtiyaçlara cevap verecek profesyoneller yetiştirmeyi hedefler.
 • Okulda rehberlik kabiliyetlerimizi ölçmek için bir dizi test uyguladı.
 • Yalnız, bir kabiliyetin, gelişmesi için yardım isteğini de unutmamalıdır.
 • Değişik ve marjinal ancak yapması yetenek kabiliyet isteyen göz makyajları.
 • Gelişmemiş bir istidat için kabiliyet denilmez.
 • Bu tip insanlarda yaratıcı kabiliyet vardır.
 • Bu futbolcunun kabiliyeti Fenerbahçe‘de oynamaya yetmeyecek kadar düşük.
 • Kabiliyetli çırak ustayı geçer yetenekli çırak, ustasından daha usta olur.
 • İnsanlara mahsus psikolojik bir kabiliyete zeka denir.
 • … arasındaki ilgileri bulma, benzeyişleri ve ayrılışları sezme kabiliyeti” olarak tarif eder.
 • Kişi günlük hayatındaki yürüyüş kabiliyetinde bir takım kayıplara uğrar ve garip bir şekilde yürümeye başlar.
 • Dinin anlaşılması ve algılanması, kabiliyet, ilgi, ihtiyaç ve beklenti gibi kişilik farklılıklarından az da olsa etkilenir.
 • Yaratıcı kabiliyetleri vardır, fakat sanat cepheleri zayıftır.
 • Sonuç olarak çok çalışan, bir kabiliyet/yetenek sahibi olan ya da sadece savaşlarda başarı gösterebilecek güce sahip olmak ile toplumda …
 • Yeni sahneye koyuşlarda sanat anlayışına ve kabiliyet derecesine göre hareket serbestliği vardır.
 • BİM ve A101 gibi ucuz mağazaların en büyük kabiliyeti binlerce mağazasına aynı anda taze ve güncel ürün sevkiyatı kabiliyetine sahip …
 • Üstleri, çalışanların sahip olduğu kabiliyet ve beceriler hakkında daha geniş bilgi sahibi olurlar.

Leave A Reply