Kabuklu Hayvanlar Nelerdir? Özellikleri, Çeşitliliği ve Yaşam Ortamları

0
Advertisement

Kabuklu hayvanlar, canlılar hangileridir? Kabuklu hayvanların özellikleri, çeşitliliği, yaşam süreleri, yaşam ortamları hakkında bilgi.

yengec

Kaynak: pixabay.com

Kabuklu Hayvanlar

Kabuklular, içlerinde yengeçler, ıstakozlar, midyeler ve tespihböceği gibi hayvanlar olan büyük bir hayvan grubudur. Kabuklu sözcüğü, bu hayvanların sert bir zırhla kaplı olmalarından dolayı kullanılır.

Akrabaları olan böcekler gibi, kabukluların bacakları eklemlidir; böceklerden farklı olarak kafaları ve göğüsleri (böceklerde birbirinden ayrı olan orta bölüm) genellikle bir bölümde birbirine eklemlidir ve bir değil, iki çifttir. Çoğu kabuklu, yaşamlarını denizde veya tatlı sularda geçirir.

Istakoz

Kaynak: pixabay.com

Istakozlar, kabukluların ‘yürüyenler’ grubuna dâhildir. Büyük ıstakozların ilk iki çift bacaklarında çok büyük ‘kıskaçları’ vardır. Bir kıskaç avı sokmak veya parçalamak için diğerinden daha küçüktür.

Bilinen en eski fosillerden bazıları, yaşı 500 milyon yılı bulan kabuklu fosilleridir. Bu ilk türlerin, suda gezerken yiyecek toplayabilen büyük ve çok sayıda bacakları vardı.

Günümüzde, birçok küçük yüzer kabuklu, süzerek beslenme adı verilen, bacaklardaki ince tüylerle sudaki yiyecekleri hayvanının ağzına doğru sürükleyen bir düzenekle beslenirler. Diğer kabuklular deniz yataklarında yaşar, yürümek ve yiyecekleri tutmak için elverişli bacaklara sahiptir.

Advertisement

Kabuklu çeşitliliği

Kabuklular, dış görünüş ve büyüklük açısından çeşitlilik gösterirler. En büyükleri, ağırlığı 20 kg’a varabilen ıstakozdur. Copepod, bir mm’nin onda biri uzunluğundaki boyuyla en küçükleridir ve sahillerde, kum taneleri arasında veya denizde yaşar.

Karides, iri karides ve ıstakoz gibi birçok kabuklunun ucunda pervane benzeri kuyrukları olan uzun vücutları vardır. Bazılarının da (Ostracod gibi) küçük birer tohum gibi görünmelerini sağlayan mafsallı kabukları vardır.

Yaşam süreleri

Kabuklular, genellikle uzun yaşarlar. Bazı türler, daha elverişli çiftleşme koşulları için kısa mesafeler kat etseler de, genellikle yetişkin yaşa geldiklerinde küçük bir alanda yaşarlar ve buradan başka bir yere hareket etmezler. Sadece, yumurtadan çıktıktan sonraki ilk evrelerde serbestçe dolaşırlar.

Çoğu deniz (suda yaşayan) kabuklusu, yetişkinlere hiç benzemeyen çok sayıda küçük larva üretir. Bu evrede, bu larvalar, okyanus dalgalarıyla sürüklenmiş bir plankton kütlesinin (çok küçük hayvan ve bitkiler) birer parçasıdır. Birçoğu balıklar veya diğer hayvanlar tarafından yenir.

Kabuklular büyüdükçe, kabuklarını birçok defa çatlatır ve yeniden üretir. Büyükçe bir yengeç veya ıstakoz yaşam süresi boyunca kabuğunu yaklaşık 20 defa değiştirir. Her seferinde, güçlü bir zırh hâline gelene kadar sakladığı, yeni ve yumuşak bir kabuk oluşturur. Hayvan ne kadar büyürse, bu işlem o kadar uzun sürer.

Yengeçler

Yengeçler, kabuklular içinde en bilinenidir, ölü ve çürümüş hayvanlarla beslenir, ayrıca küçük çapta avcıdır. Diğer taraftan, bu kabuklular etini lezzetli bulan birçok hayvan tarafından avlanıp yenmektedirler.

Advertisement

Bazı yengeçler, kabuklarına geçirdikleri sünger veya deniz yosunlarıyla kamufle olur. Hermit yengeçlerinin deniz salyangozlarının kabuklarının içinde sakladıkları yumuşak ve uzun gövdeleri vardır. Bazıları kabuklarına denizşakayıkları yerleştirir. Bunu yapmalarının nedeni, deniz şakayıklarının acı veren dikenleri olduğu için, avlanan hayvanları korkutmaktır.

Krill ve karides

Karides ve karides benzeri çeşitli kabuklular okyanuslarda son derece boldur. Karidese benzer birçok hayvan açık denizlerde yaşar; bunların hepsi kıyıya yakın yaşayan türlerle akraba olmayabilir. Krill, muhtemelen bunların en önemlisidir. Arktik ve Antarktik denizlerinde çok fazla sayıda bulunur. Buralarda mikroskobik bitki ve hayvanlarla beslenirler. Diğer taraftan kriller, birçok kuş, fok ve balinalar için temel besin kaynağıdır. Diğer birçok deniz kabuklusu gibi her iki taraflarında çizgi hâlinde ışık veren organları vardır.

karides

Kaynak: pixabay.com

Tropik denizlerde yaşayan karidesler, sesi bir silah olarak kullanır. Bazı karideslerin (pistol shrimp) keskin ve çatırdayan bir ses çıkaran büyük kıskaçları vardır. Av, yakındayken bu sesle sersemleyebilir ve hatta ölebilir.

Genellikle sıcak denizlerde görülen diğer karidesler, diğer deniz canlıları için temizlikçi ya da berber görevi görürler. Balıkların derilerinde ve solungaçlarında yaşayan parazitleri yiyerek balıklara yardımcı olurlar. Bunun karşılığında, genelde yiyecek oldukları balıklardan zarar görmezler.

Kril Hayvanı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Copepod ve yapışkan midyeler

Birçok değişik türde copepod vardır. Bu hayvanlar, okyanuslarda en çok bulunan hayvanlardan biridir. Bu hayvanlar ve akrabalarının okyanusun ana besin zincirinde çok önemli bir yeri vardır. Kendileri en küçük canlılarla beslenir, onları da omurgasızlar ve balıklar yer. Omurgasızlar ve balıklar da diğer büyük avcılar tarafından yenir.

midye

Kaynak: pixabay.com

Goose barnacle (midye türü) copepodlarla beslenen hayvanlardan biridir. Deniz kıyısında yaşayan acom barnacle türünden farklı olarak, goose bamacle’ın kabukları daha hassastır. Fakat kıyı midyeleri gibi beslenirler; uzun tüylü bacaklarını suya iterek küçük deniz canlılarını ağızlarına doğru sürüklerler.

  • Kıyı yengeci gibi yengeçler, ağır bir zırhla kaplıdır ve çoğunlukla denizlerde yaşar. Birçoğu hızlı hareket eden leş yiyicilerdir.
  • Su pireleri, yüzerken suda sıçrıyorlarmış gibi görünürler. Dişileri çiftleşmeden ürer.
  • Balık bitleri, üstünde yaşadıkları hayvanın kanıyla beslenen parazitlerdir. Genellikle balık solungaçlarında yaşar.
  • Tepegözler, supireleri gibi yüzer. Çoğu, durgun, tatlı sularda yaşar. Dişileri, iki yumurta kesesi taşır.
  • Ostracodlar, bazen kabuklu karides olarak adlandırılır. Mafsallı kabukları, suda yüzen küçük kabuklar olarak görünmelerini sağlar.
  • Acorn barnacle (midye türü), kabuk tabakalarıyla korunur. Tüylü ayakları suyu, yiyecek parçaları ve oksijen için tarar.
  • En yaygın kara kabukluları tespih böcekleridir. Nemli tutulması gereken solungaçlarla yaşar, bu yüzden kuru bölgelerde yaşayamazlar. Çürüyen bitkilerle beslenirler.
  • Karidesler ve iri karidesler, insan gıdası olarak önemlidir, iç kıyılardan çok sayıda karides avlanır. Yakın geçmişte, değerli mangrov bataklıkları yok edilerek, karides çiftlikleri kurulmaya başlanmıştır.


Leave A Reply