Kaderle İlişkilendirilen Kavramlar

0

Kaderle ilişkilendirilen bazı kavramlar nelerdir? Bu kavramların anlamları, açıklamaları, hakkında bilgi.

Kaderle İlişkilendirilen Kavramlar

Ecel ve Ömür

İslam anlayışına göre ömür süresini ve ölüm anını belirleyen Allah’tır. “…Eceller gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” A’raf suresi, 34. ayeti ile bu gerçek Kur’an’da dile getirilir.

Advertisement

İnsana düşen görev, kendisi için tayin edilen ömrü doğru bir şekilde yaşamaktır. Ölüm gibi kötü sonuçlar doğuran eylemlerden kaçınmak gerekir. Bunlara sebep olmak hesap vermeyi gerektirir.

Rızık

Allah tarafından insanların istifadesine sunulan her türlü nimettir.

insanlar rızıklarını temin etmek için çalışmalıdır. Rızık aranırken haram ve helal durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Kazanılan nimet, belirlenen esaslar dâhilinde savurganlık yapmadan harcanmalıdır. Canlıların yaşamını sürdürmesi için verilen her türlü nimettir, insana düşen görev, helalinden kazanıp rızkını temin etmesidir. İslam dini, miskinliği ve tembelliği yasaklar.

Advertisement

Rızkın tamamı Allah’tandır.

Afetler

Afetler iki kısımda incelenebilir:

Doğal Afetler: Oluş sebepleri tabiat olaylarına dayanır. Deprem, kasırga, erozyon gibi afetler örnek verilebilir.

Beşerî Afetler: insan etkisiyle oluşan sosyal ve teknolojik afetlerdir: Kıtlık, bulaşıcı hastalıklar, terör ve savaşlar gibi.

İnsanın buradaki sorumluluğu önceden tedbir alıp zararları en aza indirmektir.

Advertisement

Sağlık ve Hastalık

Hastalık insanın zorunlu kaderi değildir. “Kaderim böyle imiş, tedavi olmak Allah’ın kaderine karşı gelmek demektir.” diyerek tedaviyi reddetmek İslam anlayışına aykırıdır. Her insan tedavi olmakla yükümlüdür. Bu konuda peygamberimiz şöyle demiştir: “Allah, verdiği derdin şifasını da verir… Öyleyse tedavi olun.”

Başarı ve Başarısızlık

İslam inancında çalışmak emredilmiş, başarısızlık kadere bağlanmamıştır. İnsan, elinden gelen gayreti göstermekle yükümlüdür. Peygamberimiz, “İki günü eşit kişi ziyandadır.” demiştir.

Tevekkül

İnsanın bir işi başarmak için elinden gelen bütün tedbiri aldıktan sonra gerisini Allah’a bırakmasıdır.


Leave A Reply