Kadı Burhaneddin Ahmed

0

Kadı Ahmet Burhanettin kimdir ve hayatı. Kadı Ahmet Burhanettin’in hayatı hakkında kısa bilgilendirme

Ünlü bir Türk hükümdarı, şair ve bilginidir. Oğuzların Salur boyundan Kayseri Kadısı Şemsettin Mehmet’in oğludur. Kayseri’de doğmuştur. Türkçe’den başka Arapça, Farsçayı da öğrenmiş Anadolu, Şam ve Kahire’de dini ilimler konusunda yüksek öğrenim görmüştür.

Advertisement

Burhanettin 21 yaşında Kayseri’de kadı ve müderris oldu. Büyük ve yararlı faaliyetlerde bulunduğu için tanındı ve sevildi. Bu sıralarda Orta Anadolu ve Kayseri Ertana Devleti’nin elindeydi. Bu devletin iç kargaşalığından faydalanan Kadı Burhanettin 1378 senesinde vezir (şimdiki başbakana denk) oldu. İktidarı ele geçirmek için çabaladı. Önce saltanat naibi sıfatı ile idareyi eline aldı. 1312 tarihinde de kendini hükümdar olarak ilan etti. İç ayaklanlamaklarla Karaman, Osmanlı, Memluk ve Timur gibi çok güçlü büyük devletlerle uğraştı. Yıldırım Bayezıt’ın Anadoluyu baş döndürücü bir hızla alması sonucunda Yıldırım Bayezıt ile Kadı Ahmet Burhanettin karşı karşıya geldi. Kadı Burhanettin etrafını saran bütün düşmanlarına karşı büyük bir azimle çarpışmaya devam etti. 1398’de Akkoyunlu beyi Karayülük Osman Bey tarafından gafil avlanıp pusuya düşürülerek öldürüldü. Böylece düşmanlarının en zayıfının elinde ölmüş oldu.

Kadı Burhanettin, aynı zamanda büyük bir bilgin ve şair olarak da tanınmıştır. Türkçe, Arapça, Farsça şiirleri büyük bir divan halindedir. XIV. yüzyıl Anadolu Türk şairlerinin önemlilerinden sayılır. Şiirlerinin bir kısmı İngilizce ve Rusçaya çevrilmiştir.


Leave A Reply