Kadı Burhaneddin Ahmed Kimdir?

0

Kadı Burhaneddin Ahmed Kimdir? Kadı Burhaneddin hayatı, biyografisi, kurduğu devlet ve dönemi hakkında bilgi.

Kadı Burhaneddin AhmedKadı Burhaneddin Ahmed;devlet adamı, aynı adı taşıyan beyliğin kurucusudur (Kayseri 1345?-Sivas 1398).

Advertisement

Mısır’da öğrenim gördü. Şam’daki ünlü hocalardan dersler alarak icazete ulaştı, hac dönüşü sırasında yitirdiği babasının vasiyetine uyarak bir yıl da Halep’te çalıştıktan sonra 20 yaşında Kayseri’ye döndü. O bölgeye egemen olan Eretna beyi Gıyasettin Muhammet tarafından babasının yerine Kayseri kadılığına getirildi. Gıyasettin Muhammet’e karşı düzenlenen suikastta görev aldı. Kayınbiraderi Alaattin Ali Bey’e vezir oldu, Ali Bey’in ölümüyle (1380), 7 yaşındaki oğlu Mehmet Çelebi’ye atabek olan Kılıç Arslan ile çatışıp onu ortadan kaldırarak (1381), merkezi olan Sivas’ta 18 yıl süreyle egemenlik kurdu. Memlûklara yenildi (1387), Akkoyunlularla anlaştı, Kayseri valisi olup başkaldıran Şeyh Müevyyet, Akkoyunlu beylerinden Karayölük Osman’a yenik düştü. Tutsak edilen Kadı Burhanettin, eski arkadaşından bağışlanma beklerken öldürtüldü (1398). Türkçe bir divanı vardır.


Leave A Reply