Kadıköy İlçesi Tarihçesi ve Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kadıköy nerededir? Kadıköy ilçesinin özellikleri, tarihi, gezilecek yerler, tarihçesi hakkında bilgi.

Eski Kadıköy

Eski Kadıköy

Kadıköy; İstanbul İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin güneyinde; kuzeyden Üsküdar, doğudan Maltepe ve Ümraniye, güneyden Marmara Denizi, batıdan İstanbul Boğazı ile çevrilidir.

Marmara Denizi’ne alçalan hafif engebeli düzlükler üzerinde kuruludur. Batıda Haydarpaşa ile doğuda Kalamış koyları arasında küçük bir bölümü denize dik inen ve fazla yüksek olmayan kıyılarıyla Moda Burnu, denize doğru çıkıntı yapar. Kalamış Koyu’ndan denize dökülen Kurbağalıdere ile Çamlıca eteklerinden gelen ve Haydarpaşa Koyu’na dökülen Örnekbağı dereleri dışmda akarsu yoktur. Hemen tümüyle yerleşim alanı durumuna gelen Kadıköy’de doğal yeryüzü şekilleri tümüyle değişime uğramıştır. Haydarpaşa Koyu büyük oranda doldurularak daraltılmıştır. Kalamış kıyıları doldurularak genişletilmiş, üzerine çeşitli spor tesisleri, yat limanı yapılmıştır. Derelerin kent içinden geçen bölümlerinin üzeri kapatılmıştır.

İlçenin içinden geçen E-5 Karayolu boyunca çeşitli endüstri kuruluşları sıralanır. Ticaret yaşamı son 30 yılda büyük canlılık kazandı. 1960’ların başlarından bu yana süregelen hızlı kentleşme olgusu, bir zamanların ünlü sayfiye ve dinlenme merkezleri olan Erenköy, Moda, Fenerbahçe, Kızıltoprak, Suadiye, Bostancı, vb semtlerin kısa zamanda çok katlı konutlarla dolmasına, bahçeli yeşil alanların beton yığınlarına dönüşmesine yol açtı. Doğu-batı yönünde uzanan Bağdat Caddesi ve çevresi çağdaş görünümlü yapılar ve yüksek yaşam düzeyinin merkezidir. Çamlıca eteklerinde Acıbadem ve Koşuyolu semtleri, İstanbul’un günümüzde yeşil görünümünü koruyan ender köşelerinden biridir. İlçede ilk gecekondu yerleşiminin yaşandığı Fikirtepe’de iş ve yerleşim alanları bir aradadır.

Kadıköy

Kaynak: pixabay.com

Bostancı’ya kadar olan bölümde eski dönemin izlerini taşıyan büyük bahçeler ve ağaçlar arasındaki köşkler hızla azalmaktadır. Kadıköy ilçe merkezi, ilin Avrupa yakasına (Sirkeci, Karaköy) 20 dakikalık vapur yolculuğuyla bağlantılıdır. Boğaziçi Köprüsü ile karşı kıyıya ulaşım sağlanabilir. Deniz ulaşımını güvenli kılabilmek amacıyla, Haydarpaşa Koyu önlerine iki büyük dalgakıran yapılmıştır. Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu hattı, Bostancı’ya kadar ilçe topraklarından geçer. Moda, Kalamış Fenerbahçe, Suadiye özellikle yaz aylarında spor ve dinlenme etkinlikleri yönünden büyük canlılık kazanır.

Kadıköy Tarihi

İstanbul’dan daha eski bir tarihe sahip olan Kadıköy’ü, İÖ 7. yüzyılın başlarında Yunanistan’dan gelen Megaralılar kurdular. O dönemde adı bakır ülkesi anlamına gelen Kalkhedon idi. Perslerin Anadolu’yu ele geçirdikleri (İÖ 513) tarihe kadar bağımsız bir yaşam süren Kalkhedon, İÖ 476’ya kadar bağımsızlığını yitirdi. Bu tarihte Trakya ve Anadolu yakasındaki kıyı kentlerini Pers egemenliğinden kurtaran Attika-Delos Deniz Birliği, Byzantion gibi Kalkhedon’u da birliğe kattı. İÖ 405’te bir süre Sparta’nın egemenliğine girdi. İÖ 334’te Persleri Anadolu’dan atmak amacıyla harekete geçen Büyük İskender’in ilk ele geçirdiği kentler arasında Kalkhedon da vardı. İskender İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra önce Antigonos Monophtalmos’un, sonra da Seleu-kosların topraklarına katıldı. ÎÖ 74’te de Roma’nın bir parçası oldu.

Advertisement

Roma egemenliğinde zengin ve huzurlu bir dönem geçirdi. İS 395’te Roma imparatorluğu ikiye ayrılınca Kalkhedon da Bizans topraklarında kaldı.605 ve 624′ da Bizans’ın zayıf durumundan yararlanan Sasaniler, Kalkhedon’a kadar belirleyip topraklarına zarar verdiler. 781’de Abbasiler çok kısa bir süre Kalkhedon’u ele geçirdilerse de aldıkları haraç nedeniyle kenti Bizans’a bıraktılar. Türklerin 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’da kısa sürede yayılmaları üzerine Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1080’de Kalkhedon’u, Anadolu Selçuklu Devleti’nin topraklarına kattı. Ancak, çok kısa bir süre sonra Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos (1081-1118) kenti yeniden ele geçirdi. 1204’te İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu kuran Haçlılar, Kalkhedon’u da topraklarına kattılar. 1261’de Latin işgalinin kalkmasıyla birlikte kent yeniden Bizans’a bağlandı. Hızla büyümekte olan Osmanlı Beyliği, Orhan Gazi döneminde 1353’te Kalkhedon’un bir bölümünü ele geçirdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a kadı atadığı Hızır Bey’e Kalkhedon’un sorumluluğunu da verdi. Kısa süre sonra da onun adından türetilerek yerleşmenin adı Kadıköy oldu.


Leave A Reply