Kadın Hakları Günü Ne Zaman? Günün Anlam ve Önemi Nedir?

0

Kadın Hakları Günü, Türk Kadınının ve Kadınların Hakları, Atatürk’ün kadınlar ile ilgili sözleri, Kadın Haklarının tarihçesi hakkında yazı.

Kadın Hakları Günü (5 Aralık)

Advertisement

Kadın Hakları Günü (5 Aralık)

Orhun Anıtları’nda şöyle deniyor: “44 Gök tanrı, Türk Ulusu’nun özgür ve egemen olmasını istiyordu. Bu nedenle babam İLTERİŞ KAĞAN ile anam ALBİLGE HATUN’u Türk Ulusu’nun başına getirdi.

Aynı kitabelerde ” Devleti yöneten erkektir, devleti bilen kadındır. ” denilmektedir. Bu sözler, Türk kadının hem ekonomik hem de siyasal bakımdan yerini açıkça ortaya koyuyor. Yani kadın üretici, ekonomik özgürlüğe sahip, tutumlu olmalı; devletin her aşamasında bulunmalıdır. Ne var ki zaman içinde Türk kadını ile Türk erkeği arasındaki eşitlik bozulmuş, kadınlar birer eşya durumuna gelmişler, bütün haklarından yoksun bırakılmışlardır.

Fransız Devrimi’nden sonra, Avrupa’da kadınların haklarından söz edilmeye başlanmıştır. Bu etki zamanla yayılmış, bir çok toplumda benimsemiştir . Yurdumuzda, kadın hakları Tanzimat ile gündeme gelmiştir, bu konuda Namık Kemal etkili makaleler yazmıştır, Türk kadının toplumsal düzeyinin yükselmesi için çaba harcamıştır.

Türk kadını 1870’de ilköğretim, 1908′ de orta öğretim, 1915’te yüksek öğretim olanağına kavuşmuştur, 1920’den sonra da erkeklerle birlikte karma eğitim başlamıştır. Zamanla kadın şairler ve yazarlar (Nigâr Hanım, Leyla Hanım, Fatma Aliye Hanım, Halide Edip Adıvar, Nakiye Elgün gibi) yetişmeye başlamıştır. Türk kadını tarlada çalışmış, toprağı ekip .biçmiş, erkeğiyle birlikte Kurtuluş Savaşı’na katılmış, omuz omuza dövüşmüş, sırtında mermi taşımıştır.

Advertisement

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Atatürk’ün öncülüğünde, Türk kadını büyük aşamalar geçirmiştir. Pek çok Batılı milletlerin kadınlarından önce siyasal haklar kazanmıştır, belediye meclisine ve TBMM’ye girmiştir. Ayrıca erkeklerin çalıştığı iş ve meslek kollarında da başarılı olduklarını kanıtlamışlardır. Bugün vali, doktor, avukat, yargıç, şoför, vatman, hemşire, öğretmen, mühendis, tarımcı, pilot vb. pek çok iş kolunda çalışan; muhtarlık, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, millet vekilliği gibi görevlerde bulunan kadınlarımız vardır. Ayrıca resim, müzik, yontu, tiyatro, bale gibi güzel sanatlarla uğraşan kadınlarımız bulunmaktadır.

Sayılan bu aşamalara karşılık, henüz tam anlamıyla kadın haklarına ulaşıldığı söylenemez. Bunun için, hem kadınlarımız hem de erkeklerimizin buna inanması ve içtenlikle işe koyulması gerekmektedir.

Atatürk diyor ki :

” — Ey, kahraman Türk kadını!.. Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde, göklerde, yükselmeye layıksın.

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadının üstünde, kadın çalışmasından söz etmeye imkan yoktur, hiçbir milletin kadını, Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.”


Leave A Reply