Kadın Hakları İle İlgili Şiirler, 5 Aralık Kadınları Hakları Gününün Önemi

0

5 Aralık Kadın Hakları günü, kadın haklarını ve önemini anlatan şiirler. Kadın Hakları Gününün anlam ve önemi nedir, hakkında bilgi.

Kadın Hakları İle İlgili Şiirler

Kadın Hakları İle İlgili Şiirler

KADIN HAKLARI

Ödenir mi hakları
Hiç kadınlarımızın?
Kadınlardır baş tacı
Her yerde dünyamızın

Doğurup büyütürler
Özveriyle bizleri,
Dünyadaki pek çok şey
Hep onların eseri.

Sevgi, şevkat, kaynağı
Fedakardır kadınlar.
Ana, bacı ve de yar,
Hepinize saygılar.

Atila Çakıroğlu


Kadın Hakkı

Bak ağlıyor için için,
Hani nerde kadın hakları
Çalışırız geçim için,
Hani nerde kadın hakları

Meclislerden yerilmişiz,
Aklı kısa görülmüşüz,
Hep zorula verilmişiz,
Hani nerde kadın hakları

Kırmanını eğirmez mi,
Hamurunu yoğurmaz mı,
Seni beni doğurmaz mı,
Hani nerde kadın hakları

Tık demeden dövülürüz,
Ana avrat sövülürüz,
Sık sık evden kovuluruz,
Hani nerde kadın hakları

Derde yoğa alışığız,
Çilelerle buluşuğuz,
Birkez gülsek yılışığız,
Hani nerde kadın hakları

Hatuni’yim ne diyeyim,
Bitmezki daha sayayım,
Cevap verin de duyayım,
Hani nerde kadın hakları

Semiha Oğuz Karaman


Kadın Hakları

Alış veriş yapan hanım efendi
Erkekleri yener kadının fendi
Kameraya çıkıp bağıran kendi
Kadın haklarından bize de verin

Her kanala gelmiş kadın hakları
Saçıma düşürdü bunca akları
Gece gündüz mesken etmiş parkları
Kadın haklarından bize de verin

Şehirli kadının eli sopalı
Beyler adam etmiş körü topalı
Şimdiki kadınlar hep Avrupalı
Kadın haklarından bize de verin

Askeri, hamalı işçisi erkek
Kadınlar baş çeksin beye ne gerek
Bizler davul olduk onlar değenek
Kadın haklarından bize de verin

Kadın doğrulur mu eğri kaburga
Âşık sabri köle o hanım ağa
Hakkımız yok diye düştük ayağa
Kadın haklarından bize de verin

Aşık Sabri Çulpan


Kadın Hakları Günü şiiri

Kadın varoluş yolu
İnsanlık kurtuluşu
Yeni nesil ona denk
Kadın yaşam devamı

Analarla bacılar
Erkeğe onlar bakar
Erkek hakkı nelerse
Kadın da onu sorar

Eşitlik ve adalet
Kadınlarda asalet
Kadın hakları demek
Kalkınır demek millet

Kadınlara saygıda
Kusur olmaz hayatta
Kadınlar gonca güldür
Kırılırlar kolayca

Şiddet barbarlık yolu
Kırar kanadı kolu
Aile içi bağlarda
Görünür yolun sonu

Kadınlara saygıda
Hakkını tanımada
Eksik noksan olamaz
Kadınlar bu toplumda

Yükselirken semaya
Bir taraf yerde kalsa
Ulus bütün olur mu?
Varılır mı yarına?


Kadın Hakları

Kadınlara saygıda
Hakkını tanımada
Eksik noksan olamaz
Kadınlar bu toplumda

Yükselirken semaya
Bir taraf yerde kalsa
Ulus bütün olur mu?
Varılır mı yarına?

Kadın Hakları Günü (5 Aralık)

Kadın Hakları Günü (5 Aralık)

Orhun Anıtları’nda şöyle deniyor: “44 Gök tanrı, Türk Ulusu’nun özgür ve egemen olmasını istiyordu. Bu nedenle babam İLTERİŞ KAĞAN ile anam ALBİLGE HATUN’u Türk Ulusu’nun başına getirdi.

Aynı kitabelerde ” Devleti yöneten erkektir, devleti bilen kadındır. ” denilmektedir. Bu sözler, Türk kadının hem ekonomik hem de siyasal bakımdan yerini açıkça ortaya koyuyor. Yani kadın üretici, ekonomik özgürlüğe sahip, tutumlu olmalı; devletin her aşamasında bulunmalıdır. Ne var ki zaman içinde Türk kadını ile Türk erkeği arasındaki eşitlik bozulmuş, kadınlar birer eşya durumuna gelmişler, bütün haklarından yoksun bırakılmışlardır.

Fransız Devrimi’nden sonra, Avrupa’da kadınların haklarından söz edilmeye başlanmıştır. Bu etki zamanla yayılmış, bir çok toplumda benimsemiştir . Yurdumuzda, kadın hakları Tanzimat ile gündeme gelmiştir, bu konuda Namık Kemal etkili makaleler yazmıştır, Türk kadının toplumsal düzeyinin yükselmesi için çaba harcamıştır.

Türk kadını 1870’de ilköğretim, 1908′ de orta öğretim, 1915’te yüksek öğretim olanağına kavuşmuştur, 1920’den sonra da erkeklerle birlikte karma eğitim başlamıştır. Zamanla kadın şairler ve yazarlar (Nigâr Hanım, Leyla Hanım, Fatma Aliye Hanım, Halide Edip Adıvar, Nakiye Elgün gibi) yetişmeye başlamıştır. Türk kadını tarlada çalışmış, toprağı ekip .biçmiş, erkeğiyle birlikte Kurtuluş Savaşı’na katılmış, omuz omuza dövüşmüş, sırtında mermi taşımıştır.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Atatürk’ün öncülüğünde, Türk kadını büyük aşamalar geçirmiştir. Pek çok Batılı milletlerin kadınlarından önce siyasal haklar kazanmıştır, belediye meclisine ve TBMM’ye girmiştir. Ayrıca erkeklerin çalıştığı iş ve meslek kollarında da başarılı olduklarını kanıtlamışlardır. Bugün vali, doktor, avukat, yargıç, şoför, vatman, hemşire, öğretmen, mühendis, tarımcı, pilot vb. pek çok iş kolunda çalışan; muhtarlık, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, millet vekilliği gibi görevlerde bulunan kadınlarımız vardır. Ayrıca resim, müzik, yontu, tiyatro, bale gibi güzel sanatlarla uğraşan kadınlarımız bulunmaktadır.

Sayılan bu aşamalara karşılık, henüz tam anlamıyla kadın haklarına ulaşıldığı söylenemez. Bunun için, hem kadınlarımız hem de erkeklerimizin buna inanması ve içtenlikle işe koyulması gerekmektedir.

Atatürk diyor ki :

” — Ey, kahraman Türk kadını!.. Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde, göklerde, yükselmeye layıksın.

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadının üstünde, kadın çalışmasından söz etmeye imkan yoktur, hiçbir milletin kadını, Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.”


Leave A Reply