Kadınhanı Nerededir?

0

Kadınhanı nerededir? Kadınhanı hangi ilimize bağlıdır? Kadınhanı ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

KadınhanıKadınhanı;Konya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Kurthasanlı), 39 köyü vardır. İlin orta-kuzeyinde; kuzeyden Tuzlukçu, doğudan Sarayönü, güneyden Derbent ve Merkez, batıdan Ilgın ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları, güneyde Bozdağlar’ın kuzey yamaçları ve kuzeye doğru yüksek düzlüklerle kaplıdır. Batı Toroslar’ m bir bölümünü oluşturan Bozdağ’ın, ilçe sınırları içinde kalan başlıca yükseltileri 1.500 m’nin üzerindedir. Cihanbeyli Yaylası’nın batı bölümünü ilçe topraklarının orta ve kuzey bölümünde uzanır. Burada yükselti 900.-1.200 m’ler arasında değişir. Kökez Deresi ile Ilgın Gölü’nden açılan kanal dışında önemli bir ırmak yoktur. Küçük akışlı dereler ise, yaz aylarında kurur ya da düden adı verilen yeraltı mağaralarında kaybolur. İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10-12°C, yıllık ortalama ağış tutarı 300-400 mm’dir. Bozdağlar’ın kuzey eteklerinde doğal dengesi önemli oranda bozulmuş meşe ormanları, arada seyrek olarak ardıç, 1.000 m’nin üzerinde karaçam ormanlarına rastlanır. Bozkır bitkileri arasında geven ve yavşanotu yaygındır. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, yulaf, şekerpancarı, nohut, mercimek, fiğ, ayçiçeği) ve hayvancığa (kırkeçisi, koyun ve sığır) dayanır. Az miktarda elma, armut ve üzüm yetiştirilir.

Deniz düzeyinden 1.100 m yükseltide, Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 61 km uzaklıktadır. Demiryolu, ilçe merkezinin 9 km yakınından geçer.


Leave A Reply