Kadir Gecesi Nedir?

1
Advertisement

Kadir Gecesi Nedir? Kadir gecesi ne zamandır, ne özelliği, fazileti vardır? Kadir Gecesinin önemi nedir, dinimizdeki yeri hakkında bilgi.

Kadir gecesi nedir

Kadir Gecesi Nedir?

“Kadir” kelimesi İslâm alimleri tarafından üç şekilde yorumlanmıştır:

1. Hüküm gecesi demektir. Buna göre, Kadir Gecesi demek: “Takdir-i İlahi’de hüküm olunmuş işlerin, yahut birçok işlere hükmeden muhkem emirlerin ayırt edildiği gece” anlaşılır. Buradaki takdirden maksat, ezeli hükmün açığa çıkmasıdır.

2. “Şeref ve azamet” anlamına gelir. Buna göre Kadir Gecesi demek, “şeref ve azamet gecesi”yani “çok şerefli ve çok değerli bir gece” demektir.

Advertisement

3. “Tazyik” anlamına gelir. Buna göre “Tazyik Gecesi” demek de olur. Zira denilmiştir ki o gece inen meleklere yeryüzü dar gelir. İslâm âlimlerine göre tazyikin maksat “Sonunda büyük bayırların gerçekleşeceği değerli işlerin ortaya çıkmasıdır. Hatırlanacağı üzere Kur’ân’ın, Efendimiz (sas) Hazretleri’ne ilk vahyi Cebrail Aleyhisselâmin tazyiki ile başlamıştı.” (E. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IX, 5969)

Kadr Sûresi’nin Meali

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rabb’lerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” (Kadr, 97/1-5)

Kadir Gecesi; Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde kutlanan ve “bin aydan daha hayırlı olduğu” Kur’an-ı Kerim’de açıklanan bir gecedir. Bu gece melekler Allah’ın emriyle yeryüzüne iner ve Müslümanlara dua ederler. Fecir zamanına kadar devam eden Kadir Gecesi, Allah katında kadir ve kıymeti pek yüksek olan bir gecedir.

Ramazan ayı içinde gizlenmiştir. Hangi günün Kadir Gecesi olduğu tam olarak belli değildir. Sevgili Peygamberimiz, onu, tek sayılı günler içinde, meselâ Ramazan’ın üçü, yedisi, yirmi yedisinde aramamızı söylemişlerdir. Âlimlerimizin büyük bir kısmı “Ramazan’ın 27. gecesi Kadir Gecesi’dir.” demişlerdir.

Advertisement

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başlamıştır. Peygamberimiz:

“Kim Kadir Gecesi’nin faziletine inanarak ve mükafâtını Cenabı Hak’tan bekleyerek, bu geceyi ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

Bu gece çokça ibadet etmek, Allah’a daha yakın olmak için çalışmak ve sık sık “Allahümme inneke afüvvün, tuhibbü’l affe fağfu annî: Ya Rabbî sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua etmek gerekir. Bu dua sevgili Peygamberimizin Kadir Gecesi içinde söylememizi istediği mübârek bir duadır.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply