Kadir Gecesi Neler Yapılır? Nasıl Değerlendirilir?

0

Kadir gecesi müslümanlar neler yapmalıdır? Kadir gecesini en güzel ve hayırlı şekilde değerlendirmek için neler yapılır, nasıl dua edilir?

Kadir gecesi neler yapılır?

Advertisement

Kadir Gecesi Neler Yapılır? Nasıl Değerlendirilir?

Kuranı Kerim’de Kadr suresinde, Kadir Gecesi, “İçinde Kadir olmayan bin aydan hayırlı” olduğu bildirilmiştir. Bu İlahi müjde hiçbir yoruma gerek bırakmayacak kuvvet ve netliktedir. Dolayısıyla bu durum, Kadir Gecesi’nin yüksek faziletine en parlak ve en kuvvetli delildir.

Bu konuda şöyle bir bilgi de vardır: Fahr-i Kâinat Efendimiz (sas)’e kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu gösterildi. Peygamber (sas) bunu görünce kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri (güzel ve yararlı işleri) işleyemezler diye düşündü. Bunun üzerine Allâh Teâla O’na, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini ihsan etti. (et-Tâc,n,l35)

Kur’ân-ı Kerim’in İnzal Olduğu Gece

Bu gecenin kıymeti saymakla tükenmez. Mübârek Kadir Gecesi’nin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur’ân’ın Peygamberimiz (sas)’e indirip meye başlanmasıdır. Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimiz (sas)’e Cenâb-ı Hak tarafından verilmiş ebedi bir mucizedir. Kur’ân’ın eşsizliği, mucizeliği kıyamete kadar devam edecektir.

İnsan yüreği Kur’ân’la şenlenir, kalbi Kur’ân’ın ince ve yüksek mânâları ile kuvvetlenir, zekası keskinleşir. Kur’ân’dan nasibi olmayan bir insanın kalbi harabeye dönmüş bir eve benzer. O halde Kur’ân’ı sevelim, okuyalım, okutalım, okuyanı dinleyelim; öğrenilmesini, okutulmasını teşvik edelim. Ayrıca Kur’ân âyetlerinin derin mana ve inceliklerini de öğrenmeye çalışalım, bu konuyu iyi bilenlerden dinleyelim!

Advertisement

Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilir?

Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru sevgili Peygamberimiz, “Kim Kadir Gecesi’nin sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

Bu mübarek geceyi lâyıkı ile değerlendirmenize yardımcı olmak ümidiyle birkaç hususu belirtelim:

1- Bu gece Allah rızası için ibadet edilmeli, namaz kılınmalı, kulluk duygusu geliştirilmeli.

2- Kur’ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur’ân-ı Kerim’e sevgi ve bağlılıklar tazelenmeli.

3- Peygamberimiz’e salât’ü selam getirilmeli/ O’nun şefaatini ümid etmeli, O’nun ümmetinden olmanın şuuruna ermeli.

4- Va’zü nasihat dinlenmeli, kalbi istila etmiş olan gaflet sisleri dağıtılmalı.

Advertisement

5- Gecenin önemine dair veya diğer mühim dini konularda sohbet yapılmalı. Zira sohbet, ülfet, dostluk, muhabbet, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesiledir.

6- Tövbe ve istiğfar yapılmalı, ciddi bir nefs muhasebesi ile hatalardan dönmeye azmedilmeli, hayra yönelme istikametinde iradeler kuvvetlendirilmelidir.

7- Zikir yapılmalı, tefekkür edilmeli. Zirâ Allah Teâlâ’nın zikriyle kalpler itminan bulur.

Cenâb-ı Hak’ın sonsuz kudretiyle yoktan var ettiği kainatın inceliklerini tefekkürle, gönüllerde iman kuvvetlenir.

8- Bol bol dua edilmeli. Zirâ dua, kulları, Cenâb-ı Hakk’a yaklaştıran en ulvi vasıtadır. Peygamber Efendimiz’in kadir gecesinde çok okuduğunu şu duayı kaynaklar nakleder: “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!”

9- Kadir Gecesi’nin gündüzünü de tıpkı gecesi gibi değerlendirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa mübarek gecenin ruhlara aktardığı mânevi ışığın izleri Müslümanların kalplerinde derinden hissedilecektir.

10- Bu gecenin hürmetine, Rabb’imizden bütün Müslümanların bağışlanmalarını dilemeliyiz. Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını, kardeşlik ve sevgi saygı bağlarının kuvvetlendirilmesini, İslâm âleminin birliğine vesile olmasını ve bütün insanlığın bela ve musibetten uzak olmasını niyaz etmeliyiz.

Kadir Geceniz Mübarek Olsun


Leave A Reply