Kadirilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Kadirilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Kadirilik nedir?

  • Kadirilik, Abdülkâdir-i Geylânî’ye nisbet edilen ve İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatının adıdır.
  • Soyunun baba tarafından Hz. Hasan, anne tarafından ise Hz. Hüseyin’e ulaştığı ileri sürülen Abdülkâdir-i Geylânî’nin tarikatını çocukları yaymıştır.
  • Kâdiriliği Anadolu’ya XV. yüzyılda Eşrefoğlu Rûmî getirmiştir.
  • Ortadoğu’da çok yaygın olan Kadirilik, XVII. yüzyıldan itibaren başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Balkanlar’da kendisini göstermiştir.
  • Kâdiriyye tarikatında kendini arıtma ve Allah’a ulaşma, Allah’ın yedi isminin zikredilmesiyle gerçekleştirilir.
  • Bu tarikatta önemli görevlerden birisi de fakir ve düşkünlere sahip çıkmaktır.

Advertisement

Leave A Reply