Kafa İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Kafa İle Deyim

0
Advertisement

İçinde kafa kelimesi geçen deyimler nelerdir? Kafa kelimesinin kullanıldığı deyimlerin anlamları. Kafa ile ilgili deyimlerin açıklamaları ve anlamları.

kafa ile ilgili deyimler

Kafa İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***(birinin) kafasını vurmak
  esk. bir kimsenin kafasını kesmek.
 • ***(biriyle) kafa bulmak
  alay etmek.
 • ***her kafadan bir ses çıkmak
  bir konu üzerinde herkes rastgele konuşmak: “Her kafadan bir ses çıkıyor, sen kazandın ben kazandım, şans mans deyip gülüşüyorlardı.” -N. Meriç.
 • ***kafa atmak
  kavga sırasında karşıdakinin yüzüne, sert ve şiddetli bir biçimde kafayla vurmak.
 • ***kafa cilalamak
  tkz. içki içmek: “İpini koparmış aylakla, çiçeği burnunda asistan, dejenere mirasyedi ile ağır işçi, burada dirsek dirseğe kafa cilalardı.” -H. Taner.
 • ***kafa eskitmek
  zihni yoran sorunlarla sürekli uğraşmak: “Ne gücünü aşan meseleler için çene yormaya, kafa eskitmeye niyeti vardı ne de kendi başarısızlıkları için suçlu aramaya…” -T. Buğra.
 • ***kafa göz yarmak
  beceriksizlik göstermek.
 • ***kafa (kafasını) dinlendirmek
  tasa veya zihni yoran sorunlardan kendini uzaklaştırmak: “Kırmak da istemiyorum zavallı garibancığı, ama ben de buraya kafamı dinlendirmeye geldim.” -M. İzgü.
 • ***kafa (kafasını) karıştırmak
  önceki düşüncelerini altüst etmek.
Devamı
 • ***kafa (kafasını) şişirmek
  gürültü veya gevezelikle bir kimseyi tedirgin etmek: “kafamızı şişirmeyi sürdürecekti ki, cep telefonum çalmaya başladı.” -A. Ümit.
 • ***kafa (kafasını) ütülemek
  argo çok laf edip tedirgin etmek: “Evi satacağım ama içinde kiracı varken müşteri bulamıyorum diye kafamızı ütülemeye başladı.” -S. Dölek.
 • ***kafa kafaya vermek
  1) iki veya birkaç kişi bir kenara çekilip konuşmak: “Şimdi, isterseniz, kafa kafaya verip topunuz birden, yahut topunuzun namına içinizden birisi cevap versin.” -N. Hikmet. 2) dayanışmak.
 • ***kafa (kafayı) çekmek
  argo kafayı çekmek: “Benimle kafa çekmenin onlar için pek keyifli olduğunu sanmıyorum.” -E. Bener. “Ona birisi kafayı çekmekte olduğunu söyleseydi, kılı bile kıpırdamazdı.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***kafa (kafayı veya kafasını) dinlemek
  1) zihni yoran sorunlardan uzak kalmak; 2) sessiz, sakin kalmak: “Bir dakika kafamı dinleyip başka şeylerden bahsetmek ihtiyacı duyduğum zaman…” -S. F. Abasıyanık.
 • ***kafa kalmamak
  zihin yorularak çalışmaz olmak.
 • ***kafa patlatmak
  bir konu üzerinde pek çok düşünmek: “Sen sabahtan akşama kadar rahat rahat oturuyorsun, ben kafa patlatıyorum.” -H. E. Adıvar.
 • ***kafa sallamak
  1) ikaz etmek için başını iki yana veya öne arkaya hafifçe eğmek; 2) baş sallamak; 3) doğru veya yanlış her şeye evet demek.
 • ***kafa tutmak
  boyun eğmemek, karşı gelmek, diklenmek: “Hocalara, amirlere, büyüklere kafa tutmak sökmezdi.” -R. N. Güntekin.
 • ***kafa yapmak
  argo dalga geçmek.
 • ***kafa yok!
  “akıl, düşünce yok” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***kafa yormak
  bir iş, bir konu üzerinde çokça düşünmek: “Oynarken yaptığı hatalar üstüne kafa yoruyor, sonra yığınla düş kuruyordu.” -N. Cumalı.
Devamı
 • ***kafadan atmak
  bir konu üzerinde inceleme yapmadan rastgele konuşmak, uydurmak, yalan söylemek.
 • ***kafakola almak
  1) sp. güreşte kafa ve kolu birlikte kavrayarak rakibi çevirmek; 2) mec. etkisi altına alıp kandırmak.
 • ***kafası almamak
  1) anlayamamak, kavrayamamak; 2) zihin yorgunluğu sebebiyle anlayamaz duruma gelmek; 3) olabileceğine inanmamak.
 • ***kafası bozulmak
  öfkelenmek, kızmak.
 • ***kafası bulanmak
  bir olay karşısında aklı karışmak, anlayamaz, kavrayamaz duruma gelmek.
 • ***kafası dolmak
  zihninde çeşitli konular birikmek: “kafası daha o yıllarda özgürlük ve eşitlik fikirleriyle dolmuştu.” -H. Topuz.
 • ***kafası dönmek
  1) sıkışık bir durumda sersemlemek; 2) kızıp öfkelenmek.
 • ***kafası dumanlanmak
  1) çok dalgın olmak; 2) sarhoş olmak: “Saz, söz başlasın, içki ile kafalar iyice dumanlansın, cümbüş tam kıvamını bulsun.” -H. R. Gürpınar. 3) esrar içmiş olmak.
 • ***kafası durmak
  zihin yorgunluğundan düşünemez olmak.
 • ***kafası düzelmek
  doğruyu ve iyiyi bulmak.
 • ***kafası ile oynamak
  takım sporlarında arkadaşlarının durumunu göz önünde tutup en iyi fırsatı değerlendirerek bedenini fazla yormadan oynamak.
 • ***kafası işlemek (çalışmak)
  aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak: “Hasan’ın kafası şimdi üç cepheli işliyordu.” -O. C. Kaygılı.
 • ***kafası (kafasına) takılmak
  zihni bir şeyle sürekli olarak uğraşmak: “Bu soru kafasına takıldıkça gülüşü mide spazmı geçirir gibi oluyordu.” -T. Buğra.
 • ***kafası karışmak
  önceki bilgi ve düşünceleri altüst olmak: “Esir kızı unutabilmek için kendini teşkilattaki tuhaf aletleri incelemeye verdiğinde kafası iyice karışmıştı.” -İ. O. Anar.
 • ***kafası kazan (gibi) olmak
  kafası şişmek.
 • ***kafası kızmak
  öfkelenmek: “Namusum hakkı için bir kafam kızarsa atarım denize seni.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***kafası sarmamak
  anlamamak, aklı ermemek.
 • ***kafası sersem sepet (olmak)
  gürültü ve uğultudan zihni yorulmuş (olmak): “Uzun bir otobüs yolculuğundan sonra, yorgun, uykusuz, kafası sersem sepet girdiği için kasabaya, henüz pek bir şeyin farkında değildi.” -E. Bener.
 • ***kafası şişmek
  1) zihni yorulmak; 2) gürültüden tedirgin olmak.
 • ***kafası yerinde olmamak
  gereği gibi düşünecek durumda olmamak.
Devamı
 • ***kafası yerine gelmek
  kendini toparlamak, kendine gelmek.
 • ***kafasına dank etmek
  bir olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak: “Onu içine düşürdüğüm kötü durum da böylece kafama dank etmiş oldu.” -A. Ağaoğlu.
 • ***kafasına estiği gibi
  sadece kendi düşünce ve isteklerine göre: “Her an, her yerden çıkıp saldırabilir, kafasına estiği gibi silah değiştirebilirdi.” -E. Şafak.
 • ***kafasına geçirmek
  başına geçirmek.
 • ***kafasına girmek
  1) bir düşünce aklına uygun gelmek; 2) birini bir iş yapmaya kandırmak.
 • ***kafasına girmemek
  anlayamamak, kavrayamamak.
 • ***kafasına göre
  istediği gibi: “Otopark görevlileri, arabayı kendi kafalarına göre bir yere çekerlerdi.” -A. Ümit.
 • ***kafasına koymak
  kararını önceden vermiş olmak, önceden şartlanmak, bir şey yapmaya kesin karar vererek zamanını beklemek: “Burada toprağı, nesi varsa satıp savarak bir başka yere göç etmeyi kafasına koymuştur.” -R. N. Güntekin.
 • ***kafasına sığmamak
  akıl erdirememek.
 • ***kafasına söz girmemek
  1) çok aptal veya inatçı olmak; 2) önemsememek.
 • ***kafasına uymak
  aklına uymak.
 • ***kafasına vura vura
  zorla, isteyip istemediğine bakmadan.
 • ***kafasına vurmak
  başına vurmak.
 • ***kafasında şimşek çakmak
  beyninde şimşek çakmak.
 • ***kafasında tutmak
  bir şeyi unutmamak, aklında tutmak.
 • ***kafasından çıkarmak (atmak)
  bir şeyi unutmak veya ondan vazgeçmek: “Bir rüyadan böyle abuk sabuk sonuçlar çıkardığım için kendimi suçlayarak bu tuhaf düşünceleri attım kafamdan.” -A. Ümit.
 • ***kafasından geçirmek
  belli belirsiz düşünmek.
 • ***kafasını ezmek
  zararlı olabilecek bir hareketi, bir durumu başlangıçta yok etmek, etkisiz duruma getirmek.
 • ***kafasını işletmek
  doğru ve iyi düşünmek: “Biraz kafanızı işletseniz ne düğümler çözersiniz.” -T. Oflazoğlu.
 • ***kafasını kaldırmak
  karşı gelmek, başkaldırmak: “Sen bağ yeri açıyorsun ha? Çevirin şunu dese, yüz sopa çekse. Bir daha bak kimse kafasını kaldırır mı?” -M. Ş. Esendal.
 • ***kafasını kaldırmamak
  1) yoğun olarak çalışmak, meşgul olmak; 2) yoğun bir biçimde düşünmek veya çalışmak; 3) karşı gelmemek.
 • ***kafasını kaşıyacak vakti olmamak
  çok meşgul olmak
Devamı
 • ***kafasını kırmak
  iyice dövmek, pataklamak.
 • ***kafasını kullanmak
  akıllıca davranmak.
 • ***kafasını kurcalamak
  zihnini meşgul etmek, düşündürmek.
 • ***kafasını sokmak
  barınabilecek bir yere yerleşmek, başını sokmak: “Bazen yapayalnız, kafasını sokacak bir damdan mahrum, aç, avare dolaşmış.” -H. E. Adıvar.
 • ***kafasını taştan taşa çarpmak (vurmak)
  pişman olmak.
 • ***kafasını toplamak
  sağlıklı düşünebilir olmak: “Soluk soluğa kuytu bir yere sinip kafasını toplamaya çalıştı.” -İ. O. Anar.
 • ***kafasını tütsülemek
  sarhoş etmek: “Tekelin en keskin içkisi bizimkilerin kafasını tütsüledi.” -B. Felek.
 • ***kafasını uçurmak
  kellesini uçurmak.
 • ***kafasının bir tahtası eksik (noksan) (olmak)
  alay akıl dışı davranışlarda bulunan.
 • ***kafasının dikine gitmek
  kendi düşünce ve görüşünün en iyi olduğuna inanarak kimsenin öğüdünü, uyarısını dinlememek: “Evvel zaman içinde, kafasının dikine giden bir kuş varmış, kışın güneye göç etmemeye ant içmiş.” -T. Halman.
 • ***kafasının etini yemek
  başının etini yemek: “O, keşki sıhhatli olsaydı da her gün kafamın etini yiyeydi.” -R. N. Güntekin.
 • ***kafasının kontağı atmak
  çok sinirlenmek, öfke ile dolmak: “kafalarının kontağı bir kere atınca eski rayına oturtmakta güçlük çekerler.” -H. Taner.
 • ***kafaya almak
  argo 1) zaaflarından yararlanarak kandırmak, oyuna getirmek; 2) konu önemliymiş gibi yaparak alaya almak; 3) den. gemi seyrederken akıntıyı başa almak.
 • ***kafaya çıkmak
  sp. topa kafayla vurmak için sıçramak.
 • ***kafayı (bir yere) vurmak
  1) hastalanıp yatağa düşmek; 2) uyumak için yatmak: “Ahmet de bize varır varmaz kafayı yere vurdu.” -S. F. Abasıyanık.
 • ***kafayı bulandırmak
  önceki düşünceleri altüst etmek, değiştirmek: “Öğretmenler bu gibi kitapların kafayı bulandırdığını bile söyler.” -S. Birsel.
 • ***kafayı bulmak
  sarhoş olmak: “Samim artık iyice kafayı bulmuştu.” -H. Topuz.
 • ***kafayı çalıştırmak (işletmek)
  akılcı davranarak sorunları çözmek.
 • ***kafayı değiştirmek
  düşüncesini, kanaatini değiştirmek.
 • ***kafayı tütsülemek (dumanlamak)
  argo sarhoş olmak: “Barba Manol kafayı iyice dumanladıktan sonra, iki bacağının nasıl tutulduğunu anlattı.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • ***kafayı üşütmek
  delirmek, çılgınlaşmak.
 • ***kafayı yemek
  argo aşırı yorgunluktan bunalıma düşmek.
 • ***nato kafa, nato mermer
  söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa.
 • ***vurup kafayı yatmak (uyumak)
  uykusu geldiğinde hemen yatmak: “Vurup kafayı tekrar uyumaya çalıştım ama nafile.” -E. Şafak.
 • ***örümcek kafalı
  Geri düşünceli, yenilikleri kolay kabul etmeyen (kimse).


Leave A Reply