Kafirun Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kafirun Suresi nedir? Kafirun Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Kafirun suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Kafirun Suresi

Kafirun Suresi Hakkında Bilgi

Kafirun Suresi; Kuran-ı Kerim’ in 109. sûresidir. 6 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. İlk ayet kâfirun sözcüğüyle başladığından sûre bu adı almıştır. Sûre şöyledir: “Ya Muhammet de ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptığınız putlara tapmam. Benim taptığıma siz tapmazsınız. Ne ben sizin taptığınıza taparım, ne de siz benim taptığıma taparsanız. O halde sizin dininiz size benim dinim bana”

Kafirun Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: Ey kâfirler
 • Sizin taptıklarınıza ben tapmam.
 • Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.
 • Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
 • Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
 • Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Arapçası

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 • 1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
 • 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.
 • 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
 • 4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.
 • 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
 • 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Kâfirûn Suresi Fazileti, Tefsiri

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Advertisement

Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber’in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber’in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber’in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir. Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber’in şahsında müminlerin sadece bir Allah’a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah’a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber’i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.


Leave A Reply