Kağıdın Hammaddeleri Nelerdir? Kağıt Yapımında Hangi Maddeler Kullanılır?

0

Kağıt yapımında hangi maddeler, ne kadar oranlarla kullanılır? Kağıdın hammaddeleri nelerdir, ne kadar kullanılırlar?

Kağıdın İcadı

Advertisement

Kağıdın Hammaddeleri Nelerdir?

Çoğunlukla yazma işlemlerinde kullanılan, üzerine baskı ya da çizim yapılabilen veya ambalaj amacıyla kullanılan selüloz hammaddesi kullanılarak yapılan ince malzemeye kâğıt denir.

Yazılar tarihin ilk dönemlerinde taşlar üzerine yazılırdı. Daha sonraki dönemlerde ise ağaç kabukları, yapraklar ve fildişleri üzerine yazıldı. Kurutulmuş hayvan derileri, Romalılar zamanında mum kaplanmış tahta parçaları ve Babilliler zamanında kil tuğlalar da kullanıldı. M.Ö. 2500 – 2000 yılları arasında, Mısır’da Nil nehri kıyılarında büyüyen saz ağaçlarından, papirüs adı verilen kağıt yapılmaya başlandı.

Günümüzdeki manada kâğıt yapımı ise M.S. 2. yüzyılda Çinliler tarafından bulunmuştur. Avrupada 13. yüzyılda kâğıt üretimi başlamış 18. yüzyıldan sonra ise kâğıt üretim teknolojileri gelişmiştir.

Kağıdın İcadı (Kısaca)

Advertisement

Kâğıt Ham Maddeleri

Kâğıt için gerekli olan ana ham madde selülozdur. Selülozun temel kaynağı ladin, çam, köknar, kavak vb. ağaçlardan elde edilen odundur. Selüloz ağaçlardan başka saman, kendir, kenevir, hint keneviri, bambu gibi yıllık bitkilerden ve eski kağıtlar, elyaf, tekstil sanayi atıklarından da elde edilebilir.

Selülozun yanında kâğıda türüne göre değişik katkı maddeleri de katılabilir. Baryum sülfat, kalsiyum sülfat (CaS04) vb. dolgu maddeleri içinde daha çok yaygın olarak kaolen kullanılmaktadır.

Kâğıda istenen rengin verilebilmesi için yeterli miktarda sentetik boyalar veya pigmentler kullanılır.

Katkı MaddesiKullanım AmacıKullanım Yüzdesi
Kalsiyum karbonatDolgu maddesi%20-30
KaolinDolgu maddesi%15-20
AKD reçinesiKalsiyum karbonat dolgu maddesinin elyaf içinde tutumunu sağlamak ve kağıdın suya karşı direncini artırmak%0,60
Optik beyazlatıcı1. hamur kâğıt üretimlerinde beyazlatıcılığı artırmak, sarılığı düşürmek%0,03
İç tutkallama nişastasıKâğıdın mukavemetinin yükseltilmesi, elyaf yolunması, tozlaşmanın önlenmesi, elyaf ve kül tutumunun artırılması%1,10
Yüzey tutkallama nişastasıÖzel preste nötr tutkallı kağıt üretiminde yüzey genişletici%2
Dipersed reçineKağıdın suya karşı direncini arttırmak%3-3,5
Alüminyum sülfatÇeşitli üretim cinslerinde suya karşı direncini arttırmak üzere kullanılan reçinenin kağıt elyafları içinde tutunmasını sağlamak%0,05
BoyaKağıtların parlaklığını arttırmak amacıyla çivitleme olarak veya çeşitli renkte kağıt elde etme%0,2-0,002

 

Pamuk ipliklerinin % 90 dan fazlası, odunun kabaca % 50 si, samanın % 30 u selülozdur. Bazı plastik ve kumaşların üretiminde de kullanılmakla beraber, selülozun en büyük kullanma sahası kağıt sanayisidir.

Advertisement

Genel olarak kâğıt, sonradan kurulan özel orman alanlarında yetiştirilen ağaçlardan üretilir. Ancak bu ağaçların büyümesi zaman alır ve bu ağaçların yetiştirilmesinde kimyasal gübreler kullanılır. Bu gübreler doğal yaşamı ve bitki örtüsünü olumsuz etkiler.


Leave A Reply