Kahramanmaraş Şehrinin Tarihçesi ve Tarihi Yerleri Hakkında Bilgi

0

Kahramanmaraş ilinin tarihi, tarihçesi. Kahramanmaraş ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

Kahramanmaraş

Kaynak: wikipedia.org

Kahramanmaraş Tarihi: Tarihsel çağlarda bölge Hititlerin elindeydi. Hitit Devleti’nin yıkılması (İÖ 1195) üzerine ortaya çıkan Genç Hitit krallıklarından Gurgum, Maraş ve çevresini egemenliği altına aldı. İÖ 9. yüzyıl başlarında Asur kaynaklarında Gurgum Devleti’nden söz edilir. İÖ 711’de Gurgum Asur egemenliğine, Asurlulardan sonra kısa bir süre Yeni Babil Krallığı’nın elinde kaldı ve daha sonra Medlerin ve Perslerin egemenliğine geçti. Makedonya Kralı Büyük İskender Pers egemenliğine son verdi (İÖ 333). İskender İmparatorluğu’nun parçalanmasını izleyen dönemde Seleukosların elinde kalan Maraş Bölgesi, bu krallığın zayıflaması üzerine Suriye’nin etkisi altına girdi. Maraş İÖ 1. yüzyılın ilk yarısında Roma İmparatorluğu’na bağlandı. Roma İmparatorluğu döneminde bu kentte İmparator Caligula’nın adına dayanarak Germanikeia ya da Caesarea Germanike adı verildi.

Bizans İmparatorluğu zamanında da önemini koruyan Maraş, Sasanilerle yapılan savaşlarda askeri üs olarak kullanıldı. Halife Ömer döneminde İslâm Orduları Maraş’ı ele geçirdi (639). Bizans İmparatoru V. Konstantinos 746’da Maraş’ı geri aldıysa da, ertesi yıl Mervan, kenti geri alarak tahkim ettirdi. 754’te Bizanslılar kenti yakıp yıktılar. 877’de Bizans İmparatoru I. Basieios Maraş’ı kuşattı, kenti alamadı fakat çevreyi yağmaladı ve yakıp yıktı. Bu tarihten sonra birkaç kez Maraş bölgesi Bizanslıların saldırılarına uğradı ve 949’da Bizans’ın eline geçti. 952’de Hamdaniler tarafından geri alındı ama İmparator Nikephoros Phokas Ağustos 962’de kenti yeniden Bizans’a bağladı.

Malazgirt Zaferinden soma Anadolu’ nun fethi sırasında Maraş da Türk egemenliğine geçti.

Haçlı Orduları 1097′ de Maraş’ı Türklerin elinden aldı. 1100′ de Bizans Ordusu Maraş’ı aldıysa da 1104’te yöre Haçlıların eline geçti. Maraş Bölgesi’ndeki Haçlı egemenliği Anadolu Selçuklu Sultanı Mesut’un 11 Eylül 1149’da yöreyi fethine kadar sürdü. Zengiler’den Nurettin Mahmut 1151-1152’de Urfa, Antep ve Maraş bölgesini ülkesine kattı ama kısa süre sonra bu bölge Zengiler, Anadolu Selçukluları ve Artuklar arasında bölüşüldü. Maraş, Selçukluların payına düştü. 1173’te bölgeyi yeniden Nurettin ele geçirdi. 1258’de Moğol istilası ortaya çıktı. 1271’de Mısır Memlûklu Sultanı Baybars’ın egemenliğine geçti. 14. yüzyılın ilk yarısında Maraş Bölgesi’ ne Dulkadirli Türkmen oymakları yerleşmeye başladı. Dulkadiroğulları merkez Maraş olmak üzere bağımsızlıklarını ilan ettiler (1337). Yıldırım Baye-zıt döneminde Dulkadiroğulları Beyliği’nin bir bölümü, Yavuz Sultan Selim döneminde tümü Osmanlı topraklarına katıldı.

Bu durum 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa arasında yapılan Nizip Savaşı’ndan sonra Maraş, Mısırlıların eline geçti. 1840’ta bölge yine Osmanlı Devleti’ne verildi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 30 Ekim 1919’da Maraş’ı Fransızlar işgal ettiler. Halkın büyük direnişi karşısında 12 Şubat 1922’de Fransızlar kenti terk etmek zorunda kaldılar. Cumhuriyetten sonra il olan Maraş’ın adı 1972’de Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

Tarihsel Eserler:

Kente egemen olan tepe üzerinde bulunan Kahramanmaraş Kalesi İÖ 1.-İS 2. yüzyıl arasında yapılmıştır. 75×150 m boyutlarındadır. Belediye alanındaki Ulu Camiyi Dulkadiroğullarından Süleyman oğlu Alaüddevle Bey yaptırdı. Kurtuluş Mahallesi’ndeki Hatuniye Camisi, 15. Yüzyılda Yavuz Selim’in büyükannesi Alaüddevle’nin eşi Şemsi Sultan adına yaptırıldı. Aynı mahalledeki iklime Hatun Mescidi, Alaüddevle Bey’in kızı İklime Hatun adma 1549 ‘da yapıldı. Haznedarlı Camisi, Duraklı Mahallesi’ndedir. 15. yüzyılda aittir.

Ulu Cami’nin kuzeybatısındaki Taş Medresenin yapım tarihi belli değildir. Dulkadiroğulları döneminde 14. -16. yüzyıllarda yapılmış olan Taşhan iki katlıdır. 18. yüzyılda yapıldığı sanılan Hışırhan, revaklı bir avlu çevresindeki odalardan oluşan iki katlı bir yapıdır. Ceyhan Köprüsü, Kahramanmaraş-Göksun eski yolu üzerinde Ceyhan Irmağı’nın üstündedir. 156.60 m uzunluğunda ve 6 gözlüdür. 14. ya da 16. yüzyılda yapıldığı sanılır. Yeniyapan Köyü’nde Ceyhan Irmağı üstündeki Körsulu Köprüsü moloz taştan yapılmış, tek gözlü bir köprüdür.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply