Kahta Nerededir? Hangi İlimize Bağlıdır? Kahta’nın Belde ve Köylerinin Listesi

0
Advertisement

Kahta nerededir? Kahta hangi ilimize bağlıdır? Nemrut Dağının da bulunduğu Kahta ilçesi özellikleri, tarihi, belde ve köyleri isim listesi.

Nemrut Dağı Tümülüsü

Kahta; Adıyaman İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Akıncılar, Damlacık, Narince), 62 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Sincik, batıdan Merkez ilçeleriyle doğu ve güneyden Atatürk Baraj Gölü ile çevrilidir.

İlçe toprakları kuzey ve batıdan dağlık, güneye doğru alçalarak uzanan engebeli düzlüklerle kaplıdır. Kuzeydeki dağlık alan Güneydoğu Toroslar’ın bir bölümüdür. Başlıca yükseltiler Yarlıca Dağı (1.436 m), Narince Bucağı, kuzeyinde Gönük (Ankar) Dağı (2.206 m), Karadut köyü kuzeyinde ünlü Nemrut Dağı (2.130 m) başlıca yükseltilerdir. Doğuda yükselti 1.000-1.200 m’dir. İlçe merkezinin üzerinde kurulduğu Kâhta Ovası, ırmaklarla derin biçimde yarılmıştır. Hafif engebeli ve verimli topraklarla kaplı ova, güneye Fırat Vadisi’ne doğru alçalır. Irmak vadilerinde yükselti 400 metreye kadar iner. İlçenin en önemli akarsuları, Fırat Irmağı ile kolları Kâhta ve Kalburcu çaylarıdır. İlçede yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 16-17°C, yağış tutarı 600-700 mm’dir. Doğal bitki örtüsü, aşırı insan ve hayvan baskısı sonucu büyük oranda ortadan kalkmıştır.

Dağlarda dağınık biçimde bodur meşe toplulukları, az sayıda karaçam ve ardıç ağaçları ile geven adı verilen çalılar; ırmak vadilerinde kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mısır, mercimek, nohut, burçak, pamuk, susam, üzüm) ve hayvancılığa (koyun, kılkeçi) dayanır. El dokumacılığı yaygındır. Krom, bakır, kömür, asfaltit, manganez, antimon, nikel, çinko demir, kurşun, petrol yatakları vardır. Yaz aylarında turist çeker. Kâhta Çayı’nın yukarı çığırında orman azalması sonucu büyük bir toprak aşınması başlamıştır. Bu havzadan akan topraklarla Atatürk Barajı’nın dolmasını önlemek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma ve aşınma önleme çalışmaları yapmaktadır. Atatürk Barajı’nın bitimiyle ilçe topraklarının güneyinin bir bölümü baraj gölü altında kalacak; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde tasarlanan Kâhta Barajı, Kâhta Çayı üzerinde ilçe merkezi kuzeyinde kapılacaktır.

Kâhta Ovası’nda, deniz düzeyinden 790 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 40 km uzaklıktadır.

Advertisement

Nemrut Dağı Tümülüsü

Tarih:

İlkçağda Arsameia adıyla kuruldu. İÖ 2. yüzyılın başlarında Roma İmparatoru Septimius Severus’un Balon Çayı üzerinde yaptırdığı köprü, yerleşmenin yakınlarındaki Nemrut Dağı’nda Kommangene Krallığı’ndan kalma büyük boyutlu heykeller ve Kâhta Kalesi’ndeki Bizans dönemi kalıntıları, kentin ilkçağdan ortaçağ başlarına kadar önemli bir yerleşme olduğunu kanıtlamaktadır. Osmanlı egemenliğinde Kâhta, eski önemini yitirdi. 1892’de Mamuret ül-Aziz Vilayeti’nin Malatya Sancağı’na bağlı küçük bir kazaydı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Adıyaman İli’nin bir ilçesi oldu.

KAHTA BELDELERİ

Akıncılar – Bölükyayla

KAHTA KÖYLERİ

Adalı – Akalın – Akdoğan – Akkavak – Akpınar – Aktaş – Alidamı – Arılı – Aydınpınar – Bağbaşı – Ballı – Belenli – Belören – Beşikli – Boğazkaya – Bostanlı – Bozpınar – Boztarla – Burmapınar – Büyükbağ – Büyükbey – Çakıreşme – Çaltılı – Çardak – Çataltepe – Çaybaşı – Çıralık – Çukurtaş – Damlacık – Dardağan – Doluca – Dumlu – Dutköy – Eceler – Ekinci – Erikdere – Erikli – Eskitaş – Fındıklıçalı – Fıstıklı – Geldibuldu – Göçeri – Gökçe – Gölgeli – Güdülge – Güzelçay – Habipler – Hacıyusuf – Hasandiğin – Hasköy – İkizce – İslamköy – Karacaören – Karadut – Kavaklı – Kayadibi – Kocahisar – Koçtepe – Kozağaç – Köseler – Menzil – Mülkköy – Narince – Narsırtı – Oluklu – Ortanca – Ovacık – Salkımbağı – Sarısu – Sıraca – Sırakaya – Susuz – Şahintepe – Taşlıca – Teğmenli – Tuğlu – Tütenocak – Ulupınar – Yapraklı – Yelkovan – Yenikuşak – Yolaltı – Zeytinköy – Ziyaret


Leave A Reply