Kahta Nerededir?

0

Kahta nerededir? Kahta hangi ilimize bağlıdır? Kahta ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

kahtaKahta; Adıyaman İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Akıncılar, Damlacık, Narince), 62 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Sincik, batıdan Merkez ilçeleriyle doğu ve güneyden Atatürk Baraj Gölü ile çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları kuzey ve batıdan dağlık, güneye doğru alçalarak uzanan engebeli düzlüklerle kaplıdır. Kuzeydeki dağlık alan Güneydoğu Toroslar’ın bir bölümüdür. Başlıca yükseltiler Yarlıca Dağı (1.436 m), Narince Bucağı, kuzeyinde Gönük (Ankar) Dağı (2.206 m), Karadut köyü kuzeyinde ünlü Nemrut Dağı (2.130 m) başlıca yükseltilerdir. Doğuda yükselti 1.000-1.200 m’dir. İlçe merkezinin üzerinde kurulduğu Kâhta Ovası, ırmaklarla derin biçimde yarılmıştır. Hafif engebeli ve verimli topraklarla kaplı ova, güneye Fırat Vadisi’ne doğru alçalır. Irmak vadilerinde yükselti 400 m’ye kadar iner. İlçenin en önemli akarsuları, Fırat Irmağı ile kolları Kâhta ve Kalburcu çaylarıdır. İlçede yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 16-17°C, yağış tutarı 600-700 mm’dir. Doğal bitki örtüsü, aşırı insan ve hayvan baskısı sonucu büyük oranda ortadan kalkmıştır. Dağlarda dağınık biçimde bodur meşe toplulukları, az sayıda karaçam ve ardıç ağaçları ile geven adı verilen çalılar; ırmak vadilerinde kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mısır, mercimek, nohut, burçak, pamuk, susam, üzüm) ve hayvancılığa (koyun, kılkeçi) dayanır. El dokumacılığı yaygındır. Krom, bakır, kömür, asfaltit, manganez, antimon, nikel, çinko demir, kurşun, petrol yatakları vardır. Yaz aylarında turist çeker. Kâhta Çayı’nın yukarı çığırında orman azalması sonucu büyük bir toprak aşınması başlamıştır. Bu havzadan akan topraklarla Atatürk Barajı’nın dolmasını önlemek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma ve aşınma önleme çalışmaları yapmaktadır. Atatürk Barajı’nın bitimiyle ilçe topraklarının güneyinin bir bölümü baraj gölü altında kalacak; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde tasarlanan Kâhta Barajı, Kâhta Çayı üzerinde ilçe merkezi kuzeyinde kapılacaktır.

Kâhta Ovası’nda, deniz düzeyinden 790 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 40 km uzaklıktadır.

Tarih: İlkçağda Arsameia adıyla kuruldu. İÖ 2. yüzyılın başlarında Roma İmparatoru Septimius Severus’un Balon Çayı üzerinde yaptırdığı köprü, yerleşmenin yakınlarındaki Nemrut Dağı’nda Kommangene Krallığı’ndan kalma büyük boyutlu heykeller ve Kâhta Kalesi’ndeki Bizans dönemi kalıntıları, kentin ilkçağdan ortaçağ başlarına kadar önemli bir yerleşme olduğunu kanıtlamaktadır. Osmanlı egemenliğinde Kâhta, eski önemini yitirdi. 1892’de Mamuret ül-Aziz Vilayeti’nin Malatya Sancağı’na bağlı küçük bir kazaydı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Adıyaman İli’nin bir ilçesi oldu.

Advertisement


Leave A Reply