Kahve Nasıl Bulundu?

0
Advertisement

Kahve nasıl bulunmuştur? Kahvenin bulunuşu ile ilgili hikaye ve kahve ağacının özellikleri hakkında bilgi.

Kahve Nasıl Bulundu?Kahve sıcak iklimlerde yetişen bir ağaçtır. Çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılırsa, hepimizin yakından bildiği kahve denen içecek elde edilir.

Kahve ağacı Bitişiktaçyapraklı ikiçenekli bitkilerin Kökboyasıgiller familyasındandır. Sıcaklığı 15-16°’nin altına düşen yerlerde yetişmez. Deniz yüzeyinden 300-600 metre yükseklikteki yaylaları sever. Kumlu, demirli, volkanik kayalardan meydana gelmiş külrengi topraklarda iyi yetişir.

Dünyanın en çok kahve yetiştiren ülkesi Brezilya’dır. Ondan sonra Kolombiya, Venezuela, Orta Amerika, Meksika, Arabistan gelir.

Kahvenin bulunuşu üzerine birçok hikayeler anlatılır. Bunların en yaygını şudur:

Advertisement

III. yüzyılda, birkaç rahip, işkence cezasından kaçabilmek için, yurtlarından ayrılıp Habeşistan’a yerleşirler. Buradaki Kaffa şehrinde hayvan yetiştirerek geçimlerini sağlarlar. Bir gece, bir de bakarlar ki hayvanlar bir türlü uyumuyor, boyuna hoplayıp zıplıyorlar. Bunun nedenini araştırırlarsa da, bir şey anlayamazlar.

Bu durum günlerce sürer. En sonunda, rahiplerden biri, hayvanların gün boyunca ne yaptıklarını gözetlemeye karar verir. Hayvanların o dolaylarda yetişen acayip, yabani bir bitkiyi yedikten sonra hoplayıp zıplamaya başladıklarını görür. Yanılıp yanılmadığını anlayabilmek için, kendisi de bu bitkinin yemişlerinden yer. Gece olunca, gözüne bir türlü uyku girmez. Her zamankinden çok daha canlı, daha diridir. O zaman, uykusuzluğunun, canlılığının yediği yemişten ileri geldiğini anlar. İşte böylece, kahve de keşfedilmiş olur.

Kahve ağacı’nın koyu renkli, parlak yaprakları vardır. Çiçekleri yıldız biçimindedir, yasemini andırır. Bu çiçekler, bitkiye, üzerine kar yağmış bir ağaç görünüşü verirler. Yabanî kahve ağaçlarının boyu 6-7 m.’dir; daha uzunları bile vardır. Özel olarak yetiştirilen a-ğaçların ise, 2-2,5 metreden çok uzama-masına dikkat edilir. Bu sayede, mey-valar ağaçtan kolaylıkla toplanabilir.

Kahve ağacı hem tohumdan, heıiı sürgünden yetiştirilebilir, ilk dikildiği zaman bol su, gölge ister. Meyvalar olmaya başlayınca, gittikçe daha az su verilir. Bir kahve ağacı, 3 yaşında mey-va vermeye başlar. Bundan sonra da, aşağı-yukarı 30-40 yıl kadar meyva verebilir. Kimi kahve ağaçlarının 100 yıl meyva verdikleri görülmüştür.

Advertisement

Kahve ağacının meyvaları kiraza benzer. Önce yeşildir; sonra sararır, kızarır. Kıpkırmızı olunca da, kurumaya, buruşmaya başlar. Meyvanm yumuşak, sarı kabuğu içinde yumurta biçimi iki-çekirdek bulunur. İşte bunlar, bildiğimiz kahve çekirdeği’dir. Kimi vakit, çekirdek tek olur. Bu tek çekirdekler bezelye tanelerini andırır. Bunlar dikkatle ötekilerden ayrılıp toplanır. Çünkü, bu tek çekirdek kahveler çift çekirdeklerden daha değerlidir. Kahve ağacından, genellikle yılda üç kez ürün alınır: İlk ürün, asıl ürün, son ürün.

Toplanan kahve taneleri işlenecekleri yerlere götürülür. Çekirdekler meyva-lardaln ayrılıp temizlenir. Kahve çekirdeği beyaz, ince, zar gibi sert bir kabukla örtülüdür. Bu kabuklar çekirdek güneşte kurutulduktan sonra çıkarılır. Temizlenmiş kahve çekirdekleri bir makineye konur. Burada kırık taneler, tozlar, kumlar ayıklanır. Sonra, çekirdekler çuvallara doldurulur; satılmak üzere piyasaya gönderilir.


Leave A Reply