Kahya Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kahya ne anlama gelir? Kahya kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
“Çiftliğe yeni bir kâhya tuttuk, Ziraat Mektebi mezunuymuş.” – A. İlhan
2. Değnekçi
3. Gerekmediği hâlde başkasının işine karışan kimse
“Ben, dedim, herkesin kâhyası değilim.” – M. Ş. Esendal
4. Esnaf kuruluşlarında lonca başkanı
“Terlikçiler kâhyası.”
5. Kethüda
1. Kendisini ağa gibi göstermek isteyen zavallı kimse
2. İlgisi olsun olmasın her şeye karışan kimse
Yeniçeri Ocağında yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek düzeydeki subay, kul kethüdası
Çiftlik işlerini yöneten kimse
“Çiftlik kâhyası her sene uzun bir masraf defteri gönderir.” – H. R. Gürpınar
Haremin alışverişine bakan erkek görevli
Kapı kethüdası

Leave A Reply