Kalaylıkoz Ahmed Paşa Kimdir?

0

Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar.

Kalaylıkoz Ahmed Paşa

Advertisement

Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa; (1683-1715)

Osmanlı sadrazamdır. Kayseri’de doğdu. Sarayda Baltacı ocağında yetişmiş, bazı saray hizmetlerinde bulunduktan sonra beylerbeyi olarak Cidde’ye gönderilmiştir. Sonra Van valisi ve 1688’de vezirlikle kaptan-ı derya olmuş, iki yıl sonra başarısızlığı sebebiyle görevinden alınarak Bozcaada muhafızlığına gönderilmiştir. Trabzon, Sivas, Kıbrıs valiliklerinde bulunmuş, 1693’te bir süre sadaret kaymakamlığı görevine getirilmiş, sonra da Diyarbakır, Bağdat ve Adana valilikleri yapmıştır.

1696’da Trabzon valisi bulunduğu sırada Ruslar tarafından alınan Azak Kalesi’ni kurtarmakla görevlendirilmişse de düşman karşısından kaçmış ve dört yıl izini belli etmemiştir. II. Mustafa’nın son zamanlarında meydana çıkarak önce Bursa’da oturmaya izin almış, sonra da vezirliği geri verilerek Girit valiliğine gönderilmiştir.

III. Ahmed‘in tahta çıktığı sıralarda eski kapı yoldaşları olan bazı saray adamlarının övmeleri üzerine padişah, kendisini gizlice İstanbul’a getirterek 28 Eylül 1704’te sadrazamlığa tayin etmişse de beceriksizliğini anlayarak üç ay sonra azledip Limni Adası’na sürmüştür. Sonradan yine kendisini affettirerek birkaç yere daha valilikle gönderilmiş, fakat daima halkın şikâyetlerine sebep olduğundan hiçbirinde tutunamamıştır. Süs ve gösterişi pek sevdiği ve sarığının biçimine çok özen gösterdiği için kendisine “Kalaylıkoz” adını takmışlardır.

Advertisement


Leave A Reply