Kaliteli Kömür Nasıl Anlaşılır?

0

Kaliteli kömürün özellikleri nelerdir? Kömürün kaliteli olup olmadığı nasıl anlaşılır? Her kömür çeşidi için kalite tayin bilgileri.

Kaliteli Kömür Nasıl Anlaşılır?

Kömürün kalorisi ne kadar yüksek ise kömür o denli verimlidir. Yüksek kalorili kömür daha az miktarda kömür ile daha çok ısınmanızı, böylece daha az ödemenizi ve daha kazançlı çıkmanızı sağlar.

KÜL; Kömürün oluşumu esnasında bünyesinde bulunan toprak ve diğer yanmayan maddeleri ifade eder. Kül oranı arttıkça kömürün kalitesi ve verimi azalır, kül oranı düştükçe kalitesi ve verimi artar.

NEM; Kömürün bünyesinde bulundurduğu su miktarıdır. Yanma esnasında oluşan ısının bir kısmı nemi atmak için harcanacağından; nem oranı yüksek kömür, d_aha az ısınmanıza neden olurken; nem oranı düşük kömür, daha fazla ve ekonomik ısınmanızı sağlar.

UÇUCU MADDE: Kömürün bünyesinde bulunan ve kömür ısıya maruz kaldığında salınan, zehirli ve yanıcı gaz miktarıdır. Tam ve daha verimli yanmayı sağlayıp ısınma sürecini zamana yaydığı için bu oran çok önemlidir. Uçucu oranı yüksek kömürler; hızla yanarak ısısını çabucak tüketir, uçucu oranı düşük kömürlerde ise yanma yavaş olacağından yeterli ısı elde edilemez. Yani; uçucu maddenin çok fazla olması da çok düşük olması da iyi değildir.

Uluslararası alanda kabul gören ideal uçucu oranı % 22 – 28 aralığıdır.

KÜKÜRT; Kömürün bünyesinde bulunan ve kömür yanarken salınan kükürt, özellikle insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden bir gazdır. Bu nedenle kükürt oranı en düşük kömür çevre ve insan sağlığı açısından en İyi kömürdür.

EBAT; Kömürün yanma yüzeyini, dolayısıyla da yanma verimini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Kömürün ebadı küçüldükçe yanma yüzeyi artacağından yanma verimi artar, ebat büyüdükçe yanma yüzeyi küçüleceğinden yanma verimi azalır. Ayrıca, yakılan kömürün ebatları birbirine ne kadar yakınsa o denli verimli yanma söz konusu olur.

YIKAMA İŞLEMİ; Kömür madenden çıkarıldığında doğal hâldedir. İçerisinde taş, kist, toz, toprak gibi birçok yabancı madde bulunur. Doğal kömür, devasa havuzlarda yıkama işleminden geçtikten sonra ayrıştırılır. Yıkama havuzunun üst kısmında kalan kömür en verimli kömürdür.

Bir kömürün ; yukarıda belirttiğimiz bu özelliklerden sadece birine veya bir kaçına sahip olması, kömürü kaliteli yapmaz. Kalite bir bütündür ve ancak bu özelliklerin tamamını barındıran kömür kaliteli bir kömürdür.

Kaliteli Kömür; Yüksek kalorili, ideal uçucu oranına sahip, yıkanmış, kül, nem ve kükürt oranı düşük ve ebatları birbirine yakın olan kömürdür.


Leave A Reply