Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir

0

Kaliteli toplum ve kalite yaşam ile ilgili olarak genel kavramların ve düşünce yapılarından bahseden yazımızın olduğu sayfamız. Atatürk’ün Yaşam Kalitesine Katkısı.

Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir
Nerede yaşamak istersiniz?

Advertisement

Ülkeleri yaşam kalitesine göre yapılan sıralamada Türkiye 194 ülke arasında 71’inci sırada. Bir ülkede yaşamın kalitesini belirlemek için 9 kritere göre 100 üzerinden puan veriliyor: Hayat pahalılığı, kültür ve eğlence, ekonomi, çevre, özgürlük, sağlık, altyapı, güvenlik ve iklim. “En kaliteli yaşam” ile birazcık hali vakti yerinde emeklilerin yaşamlarının son dönemlerini beyler gibi geçirebilecekleri ülkeler kastediliyor.

Günümüzde toplumların yaşam kalitesi düzeyi aynı değildir. Gelişmiş ülkelerin yaşam kalitesi gelişmemiş ülkelerden daha iyi durumdadır.

İnsanlar, eski çağların ilkel yaşantısından bugünkü uygarlık düzeyine, ürettikleri değerler sayesinde ulaşmışlardır. Bugün yaşam kalitesi olarak geldiğimiz nokta, önceki uygarlıkların üzerinde yükselmiştir.

İnsanların hiçbiri, savaşı barıştan daha çok arzu edecek kadar aptal değildir. Çünkü barışta oğullar babalarını, oysa savaşta babalar oğullarını gömerler. Heredot

Advertisement

Günümüzde daha da zenginleşen uygarlık birikimi gelecek nesillere ortak miras olarak aktarılmaktadır. Ortak mirasın zenginleşmesi ve gelişmesi, insanın değeri, özgürlüğü eşitliği, hakları ve mutluluğu gibi kavramların da geliştirilmesini sağlamıştır. Daha iyi ve barış dolu bir dünyaya yine ulusların ortak mirasa katkılarıyla ulaşacaklardır.

Toplumun kalitesi bir yandan bireylerin bilinçli ve sorumlu bireyler olmasına, diğer yandan teknolojik, bilimsel, ekonomik, ulaşım, haberleşme vb. alanlarda gerçekleştirilen gelişmelere bağlıdır.

Her birey kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini artırmak için rol alabilir. Biz de kendi çevremizden başlayarak birtakım sorumluklar alabilir; evimizde, sınıfımızda ve okulumuzda yaşamın daha da güzelleşmesi için sorumluluklar üstlenebilir, çalışmalar yapabiliriz.

Atatürk’ün Yaşam Kalitesine Katkısı

Atatürk, insanımızın yaşam kalitesini artırmak için demokrasiye uygun bir yönetim şekli olan Cumhuriyeti kurmuş, toplumsal alanda da kaliteyi artırmak için birçok yenilikler yapmıştır. Türk Medeni Kanunu ve Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü, kılık kıyafette yenilik, Türk Dil Kurumu’nun kurulması, kadının toplumsal hayattaki yeri ile ilgili düzenlemeler bunlardan sadece birkaçıdır.

Atatürk İlke ve İnkılapları Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık mücadelesini simgelemektedir. Atatürk ilkeleri uygarlığa yönelen temel düşünceyi, inkılaplar ise bu yolda atılması gereken temel adımları ifade etmektedir.

Advertisement


Leave A Reply