Kamçatka Yarımadası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kamçatka Yarımadası nerededir, hangi kıtadadır? Kamçatka Yarımadası’nın üstündeki ülke, iklimi, özellikleri, hakkında bilgi.

kamcatka-yarimadasiKamçatka Yarımadası; Rusya Federasyonu’nun kuzeydoğusunda yarımadadır. Yüzölçümü 104.248 kilometrekare, kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 1.206 km, genişliği 129-483 km. Büyük Okyanus’un kollan Bering (doğusunda) ve Ohotsk (batısında) denizleri arasında uzanır. Yarımada, Kamçatka Yönetim Birimi’nin büyük bir bölümü nü ve Koryak Özerk Toprakları’nı oluşturur. Kuzeybatısında Ohotsk Denizi’ne açılan Şelihov Körfezi içerilere kadar sokulur. Sredinny, Dağları, iki dağ dizisi içerir. Doğu kıyıları boyunca yer alan kısa doğu dizisinin üzerinde çok sayıda yüksek volkanik dağ vardır. Bunlar arasında Kiyuçevskaya (4.750) m), aynı zamanda Sibirya’nın en yüksek doruğudur. Yarımada boyunca uzanan merkez dizisinin ise ortalama yükseltisi 915 m’dir. Bu iki dizi arasındaki derin vadide, akan Kamçatka Irmağı (769 km), Bering Denizi’ne dökülür. Ayrıca dağlar arasında çok sayıda irili ufaklı sıcak su kaynaklan ve göller bulunur. Adanın en güney ucu olan Lopatk Burnu’nun 11 km açığından Şumsu ile başlayan Kuril Adaları, Japonya’nın Hokkaido Adası’na kadar uzanır.

İklimin çok sert olduğu Kamçatka’da, kış 9 ay sürer, don hemen her mevsimde görülür. 56-40 kuzey enleminin kuzeyinde 1.500 m üzerindeki dağlar kar ve buzla örtülüdür. Yaban hayvanları, balık türleri ve ormanlar yönünden çok zengindir. Kömür, bakır, altın, demir ve sülfür başlıca yeraltı kaynaklarıdır. Yulaf, çavdar, patates, sebze tarımı yapılır. Sığır beslenir. Endüstri; orman ürünleriyle balık işleme ve gemi yapımına dayalıdır. Koryaklar, yörenin yerli halkıdır. İç bölgelerde yaşayanlar kürk hayvanı avcılığı, kıyıdakiler balıkçılıkla geçinir.

Yarımadada çoğunluğu Moğol ve Sibiryalı göçmenlerin karışımından oluşan Kamçadalar, Rusça konuşurlar. İklim koşullarının elverişsizliği ve ormanlarla kaplı oluşu nedeniyle, yüzölçümünün büyüklüğüne karşın, nüfus çok düşük, ancak 300 bin dolayındadır. Bu sayının yarıya yakını balıkçılık limanı olan Kamçatski’de (Petropavlosk) yaşar.


Leave A Reply