Kamer Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kamer Suresi nedir? Kamer Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Kamer suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Kamer Suresi

Kamer Suresi Hakkında Bilgi

Kamer Suresi; Kuran-ı Kerim’in 54. suresidir, 55 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. İlk ayet “ay (kamer) yarıldı” diye başladığı için sure bu adı almıştır. Ayın yarılması kıyamet belirtisidir. Bu nedenle sure kıyametten, Nuh tufanında, Lut peygamberin serüveninden ve Mekke putperestleri İslam dinine inanmazlarsa başlarına geleceklerden söz eder.

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve ay anlamına gelen kamer kelimesinden almıştır. Bu ifade değişik tartışmalara konu olmuştur. Bazı yazarlar ifadeyi “gelecek zaman” anlamı vererek çevirirler.

Kamer Suresi Anlamı

Rahman, Rahim Allah adıyla

 • 1 – Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.
 • 2 – Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve “süregelen bir büyüdür” derler.
 • 3 – Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.
 • 4 – Andolsun ki onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.
 • 5 – Bunlar üstün bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor.
 • 6 – Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı, görülmedik müthiş bir şeye çağırır.
 • 7 – Gözleri düşkün düşkün kabirlerinden çıkarlar, sanki yayılan çekirgeler gibidirler.
 • 8 – O çağırana koşarak, kâfirler: “Bu çetin bir gündür.” derler.
 • 9 – Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: “Cinlenmiştir.” dediler. Ve zorlandı.
 • 10 – Bunun üzerine Rabbine: “Ben yenik düştüm, bana yardım et!” diyerek yalvardı.
 • 11 – Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
 • 12 – Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
 • 13 – Nuh’u da levhalar çivilere sahip şey üzerinde taşıdık.
 • 14 – Nankörlük edilene bir mükafat olmak üzere, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.
 • 15 – Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
 • 16 – Benim azabım ve uyarılarım nasılmış.
 • 17 – Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
 • 18 – Âd da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?
 • 19 – Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.
 • 20 – İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.
 • 21 – Nasılmış benim azabım ve uyarım?
 • 22 – Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
 • 23 – Semûd da o uyarıları yalanladılar.
 • 24 – “Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz.” dediler.
 • 25 – “Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir”.
Devamı
 • 26 – Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler.
 • 27 – Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.
 • 28 – Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır.
 • 29 – Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. O da çekerek kesti.
 • 30 – Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu.
 • 31 – Biz onların üzerine tek sayha gönderdik; ağılcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülüverdiler.
 • 32 – Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
 • 33 – Lût kavmi de uyarıları yalanladı.
 • 34 – Biz de onların üzerlerine bir fırtına gönderdik. Yalnız Lut ailesini seher vakti kurtardık,
 • 35 – Katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni böyle mükafatlandırırız.
 • 36 – Onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat ikazlara karşı kuşku duydular,
 • 37 – Onun konuklarından murad almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. “Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!”
 • 38 – Sabah erken, onları kararlı bir azab yakaladı.
 • 39 – “Azabımı ve uyarılarımı tadın!”.
 • 40 – Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?
 • 41 – Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.
 • 42 – Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bu kıssalardan hisseye gelince;
 • 43 – Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var?
 • 44 – Yoksa “Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz.” mu diyorlar?
 • 45 – Her halde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır.
 • 46 – Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır.
 • 47 – Muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.
 • 48 – O gün yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler, “Cehennemin dokunuşunu tadın!”.
 • 49 – Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık.
 • 50 – Buyruğumuz yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir.
 • 51 – Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?
 • 52 – İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur.
 • 53 – Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır.
 • 54 – Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.
 • 55 – Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

Advertisement

Leave A Reply