Kamu Malı Nedir? Kamu Malını Neden Korumalıyız?

0
Advertisement

Kamu malı nedir? Kamu mallarını neden korumamız gerekir? Kamu malları hakkında bilgi.

Kamu malları, bir ülkedeki halkın ortak faydalanması için tahsis edilen mallardır. Bir malın kamu malı olabilmesi için öncelikle devletin, mahalli idarelerin olması ve halkın ortak yararına sunulması gerekir. Bu mal ve hizmetler halktan toplanan vergilerle veya bağışlarla tedarik edilir ve devlet malı olarak da adlandırılır.

Okullar, hastaneler, çocuk parkları, kara ve demir yolları, köprüler, akarsular, ormanlar, sahiller, tarihî, turistik, kültürel ve sanatsal yapı ve eserler kamu mallarına örnek olarak verilebilir. Kamu malları ve ortak yaşam alanları toplum yaşamının önemli bir parçasını oluşturur.

• Yaşadığımız yerlerin niteliği kişilerin karakterini, zevk ve estetiğini, kültürünü yansıtır. Kamuya ait park, bahçe, yeşil alan ve temiz bir çevre kültürün aynasıdır.

• Yeşil alanlar, oksijen deposu olması ve hava kirliliğini azaltması bakımlarından önemlidir. Bu nedenle yeşil alanları koruma, geliştirme ve güzelleştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Advertisement

• Kentin cadde, sokak, park ve binaları ile uyumlu ve güzel görünümlü olması insanda sanat duygusunu uyandırması bakımından önemlidir.

Kamu malları ve ortak yaşam alanları, onları kullanan kişilere emanet edilmiştir. Emaneti korumak da insanlık görevidir, bir erdemdir. Bunların tümünün kolluk kuvvetleriyle denetlenmesi olanaksızdır.

Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korunmasında devletimize, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere sorumluluklar düşmektedir.

Yaşadığımız yere aidiyet duygusu, birlikte yaşama duygumuzu güçlendirir. Özel mülkiyetlere gösterdiğimiz duyarlılığı ve özeni ortak yaşam alanlarına ve kamu mallarına da göstermeliyiz.

Advertisement

Bu özen ve duyarlılık, vatandaş olarak bizde bir bilincin geliştiğini, yerleştiğini gösterir. Bu bilincin oluşmasında, yerleşmesinde eğitim önemli rol oynar.

Okul ve okulun eşyaları kamu malıdır. Bu eşyaların korunması başkalarının hakkına saygılı olmanın yanında, kendimize olan saygının bir gereğidir. Kendi özel eşyalarımıza gösterdiğimiz özeni kamu mallarına ve ortak yaşam alanlarına da göstermeliyiz. Bir arkadaşımızın sıraları karalamasına, sert cisimlerle çizmesine, bahçedeki çiçekleri koparmasına müsade etmemeliyiz.


Leave A Reply