Kamu Nedir – Sözlük Anlamı

0

Kamu ne anlama gelir? Kamu kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Kamu ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

*kamu
1. isim Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü
2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme
“Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş.” – H. Taner
3. sıfat Hep, bütün
“Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize” – Yunus Emre

Advertisement

*kamu
âmme. ~ düzeni: âmme intizâmı. ~ töresi: âmme hukuku. ~ tüzel kişiliği: âmme hükmî şahsiyyeti. ~ yararı: âmme menfaati, maslahat.
Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

*kamu
Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim.
T. : amme İng.: public Fr.: public
Toplumbilim Terimleri

BİRLEŞİK SÖZLER

kamu denetçisi isim, hukuk Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların keyfî ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum
kamu davası isim, hukuk Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası
kamu diplomasisi isim Bir ulusun düşüncelerini, hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve kültürünü yabancı ülkelerin kamuoylarına anlatma amacıyla uygulanan politika
kamu düzeni isim Bütün toplumu ilgilendiren düzen
kamu hizmeti isim Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından halkın genel ve ortak gereksinimlerinin karşılanması
kamu güvenliği isim Bir devlette zabıta hizmetleriyle halka sağlanan can ve mal güvenliği
kamu görevlisi isim Devlet hizmetinde çalışan kişi, kamu personeli
kamu eczacısı isim Resmî bir kurum veya kuruluşta eczacılık görevini yapan kimse
kamu hukuku isim, hukuk Devlet ile kişi arasında karşılıklı olarak hak ve ödevleri düzenleyen hukuk kolu, amme hukuku
kamu idaresi isim Kamu yönetimi
kamu kesimi isim Devlet eliyle yürütülen ekonomik işlerin bütünü, kamu sektörü
kamu kurumu isim Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi
kamuoyu isim Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye
kamu personeli isim Kamu görevlisi
kamu sağlığı isim Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum
kamu sektörü isim Kamu kesimi
kamu yararı isim, hukuk Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye
kamu yönetimi isim Devletin yönetim faaliyetlerinin yararlı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, kamu idaresi, amme idaresi

Advertisement


Yorum yapılmamış

Reply To ZELİHA DAĞLI Cancel Reply