Kamuoyu Hakkında Kısa Bilgi

0

Kamuoyu nedir, ne demektir? Kamuoyu nasıl oluşturulur? Kamuoyu oluşturulmasında etkili olan faktörler nelerdir, hakkında bilgi.

Kamuoyu

Kamuoyu Nedir?

Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun, olay ya da konu hakkında halkın benimsediği genel düşünce veya ortak kanaattir.

Bir toplumda kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması ve işlemesi demokratikleşme adına sevindirici bir durumdur.

Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Faktörler

1. Siyasi Partiler: Siyasi partiler ülkenin yönetimini gerçekleştiren kurumlardır. Bu açıdan insanların güvenini kazanmışlardır. Bu güven sayesinde kamuoyunun etkileme güçleri oldukça fazladır.

2. Sivil Toplum Örgütleri: İnsanların eşit ve özgür olarak çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek oluşturdukları kurumlara sivil toplum örgütleri denir. Tema, Akut, Türkiye Gazeteciler Birliği vb. bu örgütlerdendir.

Sivil toplum örgütleri çeşitli konularla ilgili görüşlerini basın yayın araçlarını kullanarak, toplantı ve mitingler düzenleyerek kamuoyu oluşturmaya çalışırlar.

3. Bireyler: Bireylerde bir araya gelerek kamuoyu oluşturabilirler. Özellikle internetle beraber bireyler düşüncelerini özgürce ifade etme olanağı bulmuşlardır. Bu da kamuoyu oluşturmada etkili bir yöntemdir.

4. Medya Organları: Gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon ve internet gibi basın yayın araçlarına genel olarak medya denir. Medya organları kamuoyu oluşturmada son derece etkilidir. Atatürk’te bu konuda “Basın, milletin genel sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.” diyerek basına verdiği önemi göstermiştir.

Günümüzde kamuoyunun oluşmasında en hızlı ve etkili faktör medya kuruluşlarının yayınlarıdır.

Medyanın insanlar üzerinde etkisi çok fazladır. Bu nedenle medya, kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek için yaptığı yayınlara dikkat etmek zorundadır.


Leave A Reply