Kamuoyu Oluşturmak Nedir?

0
Advertisement

Demokratik hak arama yollarından kamuoyu oluşturmak nedir, kamuoyu oluşturarak hak nasıl aranır, hakkında bilgi.

KAMUOYU OLUŞTURMAK

Yaşadığımız yerde devletin veya başka kuruluşların bazı uygulamaları hakların ihlâl edilmesine neden olacaksa kamuoyu oluşturarak hak arama yoluna gidilebilir.

Uygulamaların toplum için ya da yaşanılan çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceği düşünülüyorsa, halkın duyarlılığı artırılarak kamuoyu oluşturulup bu eylemlere engel olma olanağı bulunabilir. Kamuoyu, toplumu oluşturan bireylerin belli bir konu hakkında bilgilenmeleriyle oluşur ve tüm toplumu ilgilendiren konulara ilişkin kanılarının toplamıdır.

Kamuoyu oluşturmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi medya araçlarından yararlanılabilir. Halktan dilekçe ve imza toplanarak hak aranabilir. Bazen de yetkili mercilerden izin alıp gösteri yürüyüşü yapılabilir. Sorun olduğu dikkat çekilen konuda halkın duyarlılığı artırılır.

Advertisement

Kamuoyunun dikkatini çekmek için yapılan santralleri protesto etkinliğinde katılımcılar konuşmuş, kitle iletişim araçları da etkinliğin amacını haber yapmışlardır. Gazete ve dergiler durumu sayfalarına taşımışlar, televizyonlar haber bültenlerinde durumu halka duyurmuşlardır, internet sitelerinde yapılan etkinliği web sayfalarına taşımışlardır. Yaşam alanlarını ortadan kaldıracağı, temiz sulara el koyarak kontrol altına alınacağı, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin kayacağı, doğal yaşam alanının bozulacağı belirtilmiştir. Böylece halk durumdan haberdar edilmiş ve çevreye zarar verebilecek bir konuda duyarlılıkları artırılmaya çalışılmıştır.


Leave A Reply