Kan Hücrelerinin İncelenmesi Deneyi

0

Kan hücreleri mikroskop altında nasıl incelenir? Kan hücrelerinin incelenmesi deneyi, yapılışı, sonuçlar. Kan Hücrelerinin İncelenmesi Deneyi

Kan Hücreleri

Kan Hücrelerinin İncelenmesi Deneyi

ARAÇ VE GEREÇLER

* Mikroskop
* Wright veya Giemsa boyası (Bu boyalar genellikle kullanılmaya hazır şekilde satılır).
*Alkol (%70)
*Lâm
* Parmaktan kan almak için özel iğne »Steril pamuk
* Damlalık ve pipet

TAKİP EDİLECEK YOL

Temiz bir lâmın ucuna yakın yere küçük bir damla kan koyunuz. Başka temiz bir lâmla bu kanı yayınız. (önce bir damla kan alınır. Hemen başka bir lâmla geriye, götürülür ve kan damlasına deydirilir. Konumu bozulmadan tekrar geldiği yönde hareket ettirilir.) Bu yayma sonunda kan, lâm üzerinde gittikçe incelen bir tabaka teşkil eder. Kan taşıyan lâmı oda sıcaklığında kurumaya bırakınız. Daha sonra bu preparatı boyama yapmadan ve boyadıktan sonra mikroskopta inceleyiniz.

Boyamadığınız zaman gördüğünüz kan hücrelerinin şeklini çiziniz. Bunların hangi kan hücreleri olduğunu belirtiniz. Preparatın üzerine birkaç damla Wright veya Giemsa boyası koyarak boyayınız.Bu boya,akyuvarların çekirdek ve sitoplâzmasını daha belirgin hale getirecektir. Boyayı yaklaşık 5 dakika bekletiniz. Sonra preparatın üzerine damıtık su dökerek yıkayınız. Preparatın kan tabakasını taşıyan kısmına dokunmayınız. Lâmın alt yüzeyini kurutma kâğıdı ile silip üst yüzeyini eğik tutarak havada kurumaya bırakınız.

Boyanmış kan lekesine küçük objektif altında bakınız.Görüntü aldıktan sonra büyük objektif ile inceleyiniz. Gördüğünüz hücreleri, daha önce boyanmamış halde iken gördüğünüz hücrelerle karşılaştırınız. Akyuvarların ancak boyama yaptıktan sonra görülebildiğine dikkat ediniz.

TARTIŞMA SORULARI

a) Alyuvarların şekli nasıldır?
b) Alyuvarların sayısı akyuvarların sayısına oranla az mıdır? Çok mudur?
c) Kaç çeşit akyuvar görebildiniz?
d) Akyuvarların çekirdek şekilleri nasıldır?


Leave A Reply