Kanarya Adaları Nerededir? Coğrafi Konumu, İklimi, Ekonomisi Hakkında Bilgi

0

Kanarya Adaları nerededir? Kanarya Adalarının coğrafi konumu, özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, ekonomisi hakkında bilgi.

Kanarya Adaları

Kaynak: commons.wikimedia.org

Kanarya Adaları

Kanarya Adaları; Kuzeybatı Afrika’da, Atlas Okyanusu’nda, İspanya’ya bağlı takımada; özerk bölgedir. Yüzölçümü 7.273 km2, merkezi Las Palmas.

Batı Sahra ve Fas sınırının 113 km açığında, İspanya’nın 1.325 km güneybatısında yer alır. 7 ada ve 6 adacıktan oluşan 480 km2’lik bir alana yayılan adalar; Las Palmas (Büyük Kanarya, Fuereventura, Kanzarote Adaları, Graciosa, Alegranza, Montana Clara, Roque del Oeste, Las Islas ve Lobos adacıkları) ve Santa Cruz de tenerife (Tenerife, GOmera, La Palma, Hierro adaları) yönetim bilimlerine bağlıdır. Volkanik kökenli adalar, genelde dağlık olup dik yamaçlarla denize inerler. Tenerife Adası üzerindeki volkanik Pico de Teide (3.709 m) adalar topluluğunun ve İspanya’nın en yüksek doruğudur. Öteki adalarda yükselti 1.370-2.130 m arasında değişir. Afrika kıyılarına en yakın Lanzarote ve Fuerteventura adalarında ise yükselti 730 m’yi geçmez. Kraterlerle kaplı adalar, genelde kurak ve nüfus yoğunluğu azdır. Dik yamaçlarla inen dağların etekleri alüvyonla örtülü verimli ovalar ve kıyılar geniş kumsallarla kaplıdır. Yağışın, az, ırmakların olmayışına karşın, gelişmiş sulama sistemleriyle tarımda yüksek verim sağlanır.

Kanarya Adaları

Kaynak: commons.wikimedia.org

Kanarya Adalarında Yaşam

Adaların yerli halkı Guançes adıyla anılır. Yerliler dışındaki nüfusu, İspanya’dan gelen göçmenler oluşturur. Doğudaki adalar, (Lanzarote, Fuerteventura) Büyük Sahra ikliminden etkilenirken batıdaki adalarda (La Palma, Hierro, Gomenar, Tenerife Gran Canaria) Akdeniz iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık yaz mevsiminde 24°C, kış mevsiminde 17°C’dir. Yağışlar az olduğundan, doğal bitki örtüsü zayıftır. Ekonomi genelde tarım ve turizme dayanır. 600 m yükseltiye kadar çıkan topraklar üzerinde, halkın en önemli gelir kaynağı olan muz, hurma ve şekerkamışı; Akdeniz ikliminin etkisi altındaki elverişli yerlerde domates, portakal, limon, incir, patates ve tütün; az oranda buğday, arpa, mısır, şeftali, kıyısı, badem, kurak, sığ topraklı kayalık yamaçlarda üzüm yetiştirilir. Eskiden en önemli dışsatım ürünü şarabın yerini günümüzde muz ve domates almıştır. Balıkçılık ve balık konserveciliği, şarapçılık başlıca endüstri dallarıdır.

Yeraltı kaynakları sınırlıdır (sülfür, maden suyu granit, pumice taşı). Las Palmas ve Santa Cruz de Tenerife’de uluslararası trafiğe açık havaalanları vardır.


Leave A Reply