Kanije Fatihi İbrahim Paşa Kimdir?

0

Kanije Fatihi İbrahim Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Paşa hayatı, biyografisi ve dönemi hakkında bilgi.

Kanije Fatihi İbrahim Paşa

Kanije Fatihi İbrahim Paşa; (ö. 10 Temmuz 1601, Zemun, Belgrad yakınları), Kanije Kalesi’ni alan Osmanlı sadrazamıdır.

Advertisement

Aslen Bosnalıdır. 1531’de enderuna alınarak yetiştirildi. Sarayda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra rikâbdar oldu. III. Murad’ın tahta çıkmasından sonra 1574’te silahdarlığa, Nisan 1580’de de yeniçeri ağalığına getirildi. 1581’de Rumeli beylerbeyliğine atandı. 1582’de kubbe vezirleri arasına girdi. 1583’te karışıklıkları bastırmak üzere Mısır beylerbeyliğine atandı. Lübnan’daki Dürzi Ayaklanması’nı bastırdıktan sonra 1585’te İstanbul’a döndü. Mısır ve Lübnan’ daki hizmetlerinden dolayı ikinci vezirliğe yükseltildi.

1586’da III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan’la evlenerek saraya damat oldu. Bir yeniçeri ayaklanmasını siyasal çıkar sağlamak amacıyla kullanması üzerine, bir süre vezirlikten alındı. 1587’de kısa bir süre için kaptanıderyalığa, III. Mehmed’in tahta çıkmasından (1595) sonra üçüncü vezirliğe atandı. Sadrazam Ferhad Paşa aynı yıl Eflâk Seferi’ne çıkınca ikinci vezir rütbesiyle sadaret kaymakamlığına getirildi. Bu görevi sırasında Ferhad Paşa’nın rakipleriyle işbirliği yaptı; onun görevden alınarak öldürülmesinde (1595) rol oynadı. 1596’da sadrazamlığa getirildi. Komuta ettiği Osmanlı ordusu 11 Ekim 1596’da Eğri’yi ele geçirdikten sonra Avusturya ordusunu Haçova’da ağır bir yenilgiye uğrattı. İbrahim Paşa bu başarıya karşın, iç çekişmeler nedeniyle 27 Ekim’de görevinden alındı. Aralık 1596-Kasım 1597 arasında ikinci kez sadrazamlık yapan İbrahim Paşa, kendisini tutanların çabalan sonunda, Avusturya seferine çıkması koşuluyla 1599’da üçüncü kez bu göreve getirildi. 1599-1600 kışını Belgrad’da geçirdikten sonra Tiryaki Hasan Paşa’nın yardımlarıyla 23 Ekim 1600’de Kanije Kalesi’ni aldı.


Leave A Reply