Kanıtlayıcı Anlatım Örnekleri, Kanıtlayıcı Anlatım Nasıl Olur, Örnekli Açıklama

0
Advertisement

Kanıtlayıcı anlatım nedir ve nasıl olur? Kanıtlayıcı anlatımın Örneklerle anlatımı. Kanıtlayıcı anlatıma örnekler, örnek yazılar, metinler.

Kanıtlayıcı Anlatım Örnekleri

Kanıtlamak, bilinen ya da söylenilen düşünceye katılmama nedenini belirterek var olan düşünceden farklı olan bir düşünceyi ortaya koymak ve bu düşüncenin bir başkasınca kabul edilmesini sağlamaktır.

ÖRNEKLER

Diyelim Ali Nihat Tarlan divan edebiyatı uzmanıdır. Bazı çevrelerce otorite olarak bilinir. Ama Ali Nihat Tarlan’ın son kırk yıllık Türk şiirini de son yüz yıllık dünya şiirini de hiç izlemediği, hiç bilmediği bir gerçektir. Bu durumda, onun bugünkü günde, onun gerçek bir divan edebiyatı uzmanı olabileceği düşünülebilir mi? Şiirin gelişimini hiç izlememiş bir kimsenin o özellikleri yakalaması beklenemez ki! Öte yandan Ali Nihat Tarlan, divan şiiri çağında yaşamış bir şuara tezkirecisi kadar da bu konuda her şeyi bilemeyeceğine göre, bir uzman olarak nereye oturtabiliriz onu? Çünkü onda divan şiiri çağında yaşamış olmanın erdemleri de bugün yaşıyor olmanın erdemleri de yok.


ÖRNEK 2

Tiyatro mu yoksa orta oyunu mu üstün? Bence tiyatro, orta oyunundan üstün bir sanattır. Orta oyununda sadece güldürü vardır. Amaç seyirciyi sadece güldürmektir. Bu da söz oyunları ile yer yer kaba sözlerle gerçekleştirilir. Seyirci kulağa hoş gelen sözlerle sadece güler, eğlenir. Tiyatro öyle değildir. Çünkü tiyatro çok boyutlu bir sanattır. O kimi zaman güldürür, kimi zaman ağlatır. Güldürürken de ağlatırken de seyirciyi eğitir, ona bir şeyler verir. Çünkü amacı insana bir şeyler katmaktır. Bu da onun orta oyunundan üstün olduğunu göstermektedir.


ÖRNEK 3

Geçmişle bugün arasına duvarlar örmek yerine, köprüler kurmak gerek. Eski, sadece eskimiş olduğundan hor görülemez Yeni, sadece yeni olduğundan baş tacı edilemez. Eski ve yeni dediğimiz şey, insanda karşılık bulma ve yaşantıya dahil olma hususları ile anlam ve değer kazanır. İşte bu noktada, geçmişten gelen kültür unsurları canlılığını sürdürebiliyorsa eğer yeniden hayata ve esere yansır. Bu durum, bazen aynıyla devam ettiği gibi bazen de değişerek yeni bir boyut kazanır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifade ettiği gibi, “Devam ederek değişmek; değişerek devam etmek”

Advertisement

Leave A Reply