Kansas Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Kansas Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

kansasKansas; ABD’nin 34. eyaletidir. Kuzeyden Nebraska, doğudan Missouri, güneyden Oklahona, batıdan Kolorado eyaletleriyle çevrilidir.

Yüzölçümü: 213.063 km2.
Başlıca kentleri: Topeka (merkez), Wichita, Kansas City, Overland Park.

Genelde dikdörtgen biçimindeki eyalet topraklan, batıdan doğuya doğru gidildikçe hafif bir eğimle alçalır. ABD’ nin orta bölümünde “Büyükdüzlükler” adı verilen alanda yer alır. Doğu kesimi alüvyonlu çayırlarla kaplı olmasına karşın, batıya gidildikçe yarı kurak yaylalara geçilir. Bu yaylalar, Kayalık Dağlar’ın eteklerine doğru uzanır. Batı-doğu doğrultusunda akan ve Missouri Irmağı’na katılan Kansas, kuzeyden; Arkansas, güneyden eyaleti boydan boya geçer. İki ırmak ortasında Flint Tepeleri (400 m) yükselir. Missouri Irmağı, kuzeydoğuda Missouri eyaleti sınırının bir bölümünü çizer. İklim karasaldır. Doğudaki toz fırtınaları otlak ve çiftliklerde tehlike yaratır. Kışlar çok soğuktur. Çok sıcak geçen yaz aylarında, kasırga şiddetine varan fırtınalar yaşanır. Fırtınaların yanı sıra, sel ve taşkınlar büyük zarara yol açar. Kansas, ABD buğday üretiminde ilk sırayı, sorgum (süpürgeotu) üretiminde ikinci sırayı alır. Mısır, soyafasulyesi, yulaf, arpa, hayvan yemi öteki başlıca tarım ürünleridir. Hayvancılık, eyalet ekonomisini de önemli yer tutar. Sığır, koyun, keçi, süt inekçiliği, kümes hayvancılığı ve hayvansal ürünler önemli gelir kaynağıdır. Besin (et işleme, paketleme, peynir, tereyağ, süt), kimya, ulaşım gereçleri, uçak parçaları, petrol arıtma, önde gelen endüstri etkinlikleridir . Zengin ham petrol, doğal gaz, çinko, kurşun, kömür yatakları içeren eyalet topraklarında yıllık üretim 3.7 milyar dolardır.

Nüfusun % 92’sini Beyazlar, % 5’ini Zenciler, % 3’ünü Kızılderili ve Asya kökenliler oluşturur. Halk genelde Katolik ve Metodist kiliselerine üyedir. 217.355 km uzunluğundaki karayollarının 141.961.345 km’si federal devlet yoludur. Demiryollarından (11.702 km) daha çok taşımacılıkta yararlanılır.

Tarih. İspanyol gezgini Vasquez de Coronado, 1541’de Kansas Bölgesi’ne ilk kez ayak basan Avrupalı oldu. 1763 Paris Antlaşması, Kızılderililerle Fransızlar arasındaki çatışmaları sona erdirdi. 1803’te Fransızlar tarafından ABD’ye satıldı. 1830’da tüm Kızılderili boylarının toplandığı bölge olarak duyuruldu. 1854’te özerk bölge konumu kazandı. 1854’te hazırlanan Kansas -Nebraska Antlaşması, köleliğin genişletilmesi konusunda toprak sahiplerine yetki tanıyan yeni haklar getirdi. Bunun üzerine, Mayıs 1856’da kanlı çatışmalar patlak verdi. Kansas çatışmaları ve bölge yönetiminin eyalete dönüşmesi konusu Birleşik Devletler gündemine geldi. 1861’de ABD’nin 34. eyaleti olması onayladı; Topeka merkez seçildi. Demiryollarının yapımıyla sığır yetiştiriciliğine ağırlık verildi. Makineli tarıma geçilerek üretim artırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında endüstri hızla gelişti.

Advertisement

1861 Anayasası’nın yürürlükte olduğu Kansas’ta; Eyalet Meclisi, 2 yıl için genel oyla seçilen 125 üyeli Temsilciler Meclisi ile 4 yıl için gneel oyla seçilen 40 üyeli Senato’dan oluşur. Eyalet valisinin görev süresi ise 2 yıldır. Kansas ABD Kongresi’nde 5 temsilciler meclisi üyesi, 2 senatörle temsil edilir.

KANSAS CITY, Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı adı taşıyan iki kent: Kansas Eyaleti’nde, Wyandotte Yönetim Birimi’nin merkezidir. Her iki kent, Kansas-Missouri eyaletleri sınırında, Missouri-Kansas ırmaklarının kesiştikleri noktada yer alır. Her iki kentin zaman içerisinde birleşmesiyle dev bir ticaret, kültür, endüstri ulaşım merkezi doğdu. Irmak taşımacılığı önemlidir. Buğday, yem, tohum, kümes hayvan-lan pazarlanır. Petrol arıtma, benzin, çelik, deterjan tarım makineleri, oto montaj, demiryolu gereçleri, önemli endüstri dallarıdır. Kansas Üniversitesi, sağlık merkezi, Körler Eyalet Okulu, Kızılderili mezarlığı, görkemli parklar, Nelson Sanat Merkezi, Atkins Güzel Sanatlar Müzesi, Kansas Sanat Merkezi önemli kültürel tarihsel yapılardır.


Leave A Reply