Kap – Kapmak Nedir? Sözlük Anlamı

0

Kap ne anlama gelir? Kap kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Kap Nedir? Sözlük Anlamı

1. İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
2. Kap kacak
3. Türlü şeylerin taşınması veya saklanması için kullanılan torba, kılıf, çanta, sepet, sandık vb
4. Kapak, cilt
1. isim Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılan bir tür üst giysisi
2. Kadınların giydiği kolsuz üstlük
duygularına engel olamayıp taşkın davranışlarda bulunmak
Tencere, tava, sahan vb. mutfak eşyası
Alt tarafından birleştirilmiş kaplardan her biri, bileşik kap
Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek, başmak, pabuç
İçinde kimya deneyleri yapılan özel kap
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, kurutaç, desikatör
Su koymaya yarayan kap
Birleşik kaplar

KAP FİİLİ – KAPMAK NEDİR? SÖZLÜK ANLAMI

1. -i Birdenbire yakalayarak, çekerek almak
2. Isırıp parçalamak
3. Koparmak, kıstırmak
4. İşitir işitmez veya görür görmez bellemek ve öğrenmek
5. Yer ayırmak, yer tutmak
6. Bulaşmış olmak, geçmek
1. çok istenir ve aranır olmak
2. bir şeyden ancak çabuk davranabilenler yararlanmak
1. kendini salmak, bırakmak
2. bırakmak, vazgeçmek
1. Yağma edilir bir biçimde (satılmak)
2. Çok ucuz fiyatla (satılmak)
Kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir hırsızlık türü
1. Yolcu taşımakta kullanılan motorlu küçük taşıt
2. İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun türü
3. Kapıp kaçarak yapılan hırsızlık
Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya, sindirmeye elverişli olan bitkilerin ortak adı
Mıknatıs
Kehribar
Pire otu
Kehribar
1.Droseragillerden, Kuzey Karolina bataklıklarında yetişen, yapraklarına konan sinekleri, böcekleri sıkıp emen bir bitki (Dionaea muscicapa)
2.Böcekleri, özellikle sinekleri yakalayarak beslenen küçük ötücü kuşlar
Bebekleri alıp götürdüğü söylenen bir cins akbaba

Leave A Reply