Kara İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Kara Geçen

0
Advertisement

İçinde kara kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Kara hakkında deyimler ve anlamları.

Kara İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Kara İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “yüzünü karartmak”
  birine sinirlenerek somurtmak.
 • ” yüzünü kara çıkarmak”
  birini utandırmak.
 • ” yüz karası olmak”
  utanılacak bir durum ortaya çıkmak.
 • “yüreği kararmak”
  içine karamsarlık ve sıkıntı çökmek.
 • “on parmağında on kara”
  herkesi lekelemek huyu olanlar için kullanılan bir söz: “On parmağınızda on kara, iftira üstüne iftira çalıyorsunuz.” -T. Buğra.
 • “ruhu karartmak”
  sıkıntıya sokmak, bunaltmak: “Korkunç geceler, çakalların ulumaları, köpeklerin haykırışları bu ruhu da karartan gecelerde sinirleri büsbütün gevşetiyor.” -E. İ. Benice.
 • “sular kararmak”
  akşam olmaya başlamak: “Son vapur iskeleye sular kararırken yanaşırdı.” -A. Ş. Hisar.
 • “karalar bağlamak (giymek)”
  yas tutmak: “Bütün yaşamı karardı, sokağa çıkamaz oldu, karalar bağladı.” -H. Topuz.
 • ” içini karartmak”
  bunalıma veya sıkıntıya sokmak, endişeye düşürmek: “Annesini yanına aldığı günlerdeki mutsuzluğum hâlâ içimi karartıyor.” -E. Bener.
 • “kalbi kararmak”
  1) inancını kaybetmek; 2) yüreği kararmak.
 • “kara kara düşünmek”
  çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmak: “Kara kara düşünmeye başladım, böyle bir toplantıyı, kim, hangi kurum destekleyecekti?” -M. C. Anday.
 • “kara listeye almak”
  birini, bir grubu, bir ülkeyi sakıncalı veya zararlı görmek.
 • ” kara para aklamak”
  yasa dışı yollarla elde edilen parayı yasallaştırmak için yatırım yapmak.
 • “kara sürmek”
  kara çalmak: “Gericiliği, insanlara kara sürme suçlamalarını kabul etmedi.” -K. Tahir.
“kara yasa bürünmek”
1) aşırı üzülmek; 2) derin derin düşünmek
 • “baştan kara gitmek”
  sonunu düşünmeyerek hesapsız, batarcasına yaşamak.
 • ” (birine) kara çalmak”
  birine iftira etmek, kara sürmek: “Allah için güzel kapışıyoruz, birbirimize kara çalmakta üstümüze yok!” -H. Taner.
 • “(birinin) ak dediğine kara demek”
  inatçılık ederek karşısındaki ile anlaşmaya yanaşmamak.
 • “dizlerine kara su inmek”
  beklemekten veya yorgunluktan güçsüz kalmak.
 • ” gözü (gözleri) kararmak”
  1) başı dönmek, hafif baygınlık geçirmek: “Duvar tarafına doğru bir adım atarak evet cevabını veren Orhan’ın gözleri gene kararıyordu.” -P. Safa. 2) mec. umutsuzluğun veya aşırı bir isteğin etkisi altında ne yaptığını bilmez duruma gelmek: “İnsan sevgisi ne kadar yoğunsa gözü karardığında cesareti de o denli delice idi.” -A. Kulin.
 • ” gözü kara çıkmak”
  korkusuz olduğu anlaşılmak: “Gözü kara çıkmış, yaşamın bozuk para gibi harcanabileceğini kanıtlayan o üstün insanlar arasına katılmıştı.” -S. İleri.
 • ” gözüne karasu inmek”
  1) karasu hastalığı yüzünden gözü görmez olmak; 2) gelmesini çok istediği kimsenin uzun süre yolunu gözlemek.
 • ” gözünü karartmak”
  bir işe atılırken hiçbir şeyden çekinmemek: “Cesaret timsali değildi Cemal ama üç büyük birayı devirdikten sonra, kendi gözünü karartabileceği gibi başkalarınınkini de morartabileceğinden hiç şüphesi yoktu.” -E. Şafak.
 • “hava kararmak”
  1) güneşin batmasıyla ortalık kararmak: “Hava iyice kararmış, caddenin bütün elektrikleri yanmıştı.” -P. Safa. 2) gökyüzü iyice bulutlanmak.
 • “içi kararmak”
  1) sıkılmak, bunalmak: “Hani bazı kadınlar vardır, hödük koca ile düşe kalka eblehleşir, içleri kararır, ispinoz gibi susar otururlar.” -H. Taner. 2) hiçbir şeyden tat alamaz olmak; 3) umutsuzluğa düşmek.
 • “açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)”
  çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.” -S. F. Abasıyanık.
 • “akı ak karası kara”
  beyaz tenli, kara gözlü, kara saçlı.
 • “akla karayı seçmek”
  bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak: “Ben kendi hesabıma bir parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim.” -B. R. Eyuboğlu.
 • ” alnına kara sürmek”
  bir kimsenin haksız yere kötü tanınmasına yol açmak.
 • “alnının kara yazısı”
  kötü kaderi, kötü talihi: “Alnımın ne kara yazısı varmış.” -H. R. Gürpınar.
 • “aralarından kara kedi geçmek”
  birbirinden soğumak, aralarına soğukluk girmek.
 • “ayaklarına (ayağına) kara su (sular) inmek”
  çok yorulmak, güçsüz, dermansız kalmak: “Bu şehirde akşama doğru / İçime korku / Ayaklarıma kara su iner” -B. Necatigil.
 • “bahtı kara olmak”
  sürekli olarak talihi yaver gitmemek, mutsuz olmak.
 • “başına karalar bağlamak”
  çok kederlenmek.
 • ” baştan kara etmek”
  batma tehlikesi karşısında, gemi başını karaya vurup oturmak.


Leave A Reply