Karada Yaşayan Balık Var mı? Akciğer Balığı Nasıl Bir Balıktır?

0
Advertisement

Karada yaşayan balık var mıdır? Akciğer balığı nasıl bir balıktır? Akciğer balığının özellikleri, yaşam ortamı hakkında bilgi.

Karada Yaşayan Balık - Akciğer Balığı

Alışagelmiş çevre dışına çıkan bir insanın şaşkınlığı, güç durumda kalışı üzerine kullanılan bir deyim vardır: “Sudan çıkmış balığa döndü” denir. Balıkların suya mahkum oluşlarından türetilmiştir bu… Ama bu kuralın bir istisnası, suya mahkum olmayan bir balık var. Afrikalı “akciğer balığı”, su dışında aylarca kalabiliyor; kuruyor, yine de yaşamını sürdürüyor.

Akciğer balığı yeteneğini, vücudundaki hava keseciğine borçlu. Bu keseciğin işlevi tıpkı bizim akciğerlerimizinkine benziyor; balık kesecik aracılığıyla, doğrudan havadan oksijen alabiliyor. Su içinde de, diğer balıklar gibi solungaçlarıyla solunum yapıyor.

Akciğer balığı, genellikle bataklıklarda ve nehirlerde yaşıyor. Yaz gelip de hemen hemen tüm kara suları kuruyunca, balık hayatta kalmak için bu eşsiz yeteneğini kullanıyor.

Bakın bunu nasıl yapıyor:

Akciğer Balığı

Advertisement
  1. Resimde de görüldüğü gibi, daha sular çekilmeden, balık kendisini çamura gömüyor.
  2. Sonra, sular buharlaştıkça, su düzeyi toprağın altına düşüyor. O aşamada, balık girdiği çukurda kıvrılarak, kendi çevresinde, sümüksü bir maddeden koza oluşturuyor ve bir tür uykuya dalıyor.
  3. Eğer su düzeyi kozasının altına düşerse, balık oksijen gereksinmesini, kozadaki delikten giren havadan karşılıyor… Yağmurlar başlayıp da su düzeyi yükselince, akciğer balığı uyanarak, yeniden toprak üstüne çıkıyor.


Leave A Reply