Karadeniz Bölgesi Özellikleri

0
Advertisement

Karadeniz bölgesi genel özelliklerini kısa bir şekilde derlenip toparlanmış hali.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplar. Doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar, Karadeniz kıyısı boyunca uzanır. Batıda Marmara Bölgesi’ne, güneyde de, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ne komşudur. Yüzölçümü 141.155 km2‘dir. Dağlık bir bölgedir. Kuzey Anadolu Dağları bu bölgeyi iki sıra halinde baştan başa keser. Bu dağlar, doğuda çok yüksektir; batıya doğru gidildikçe yükseklikleri azalır.

KUZEY ANADOLU DAĞLARI

Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzeyde kalan dağ sırasına Kıyı Dağları denir. Bu sıradaki başlıca dağlar şunlardır: Doğuda Rize Dağları (Kaçkar Tepesi: 3.937 m.) ortada Canik Dağları (1.500-2.000 m.), batıda da İsfendiyar, ya da Küre Dağları (Yaralıgöz Tepesi: 1.985 m.)

Advertisement

Kıyı Dağları’nın gerisinde, Kuzey Anadolu Dağları’nın iç sırası uzanır. îç sıradaki başlıca dağlar, doğudan batıya doğru, Mesçit, Kop, İlgaz, Köroğlu dağlarıdır. Bu sıradaki en yüksek dağ Mesçit Dağı’dır (3.250 m.). İlgaz Dağı’ nın yüksekliği 2.565, Köroğlu Dağı’nın ki ise 2.378 m.’dir.

Karadeniz Bölgesi’nde, dağlar bütün kıyı boyunca uzandıkları için, kıyı ovalarına rastlanmaz. Düzlükler, daha çok, akarsu ağızlarında bulunur. En önemlileri Yeşilırmak ağzındaki Çarşamba Ovası ile, Kızılırmak ağzındaki Bafra Ovası’dır. Kıyı Dağları’yla iç sıradağlar arasında, boylamasına vadiler vardır; Çoruh, Kelkit, Gökırmak, Devrez Çayı vadileri gibi. Bölgenin iç kesimindeki başlıca ovalar ise, Merzifon, Tosya, Bolu ovalarıdır.

Kuzey Anadolu Dağları pek geçit vermez. En önemli geçit, Trabzon’la Erzurum arasındaki Zigana Geçidi’dir.

EN YAĞIŞLI BÖLGEMİZ

Advertisement

Karadeniz Bölgesi’nin yumuşak, bol yağışlı bir iklimi vardır. Kıyılarda sıcaklık farkları az, nem boldur. Kıyının yanı sıra uzanan dağlar deniz etkisinin iç bölgelere ulaşmasına engel olur. Bunun için, dağların denize bakan yamaçlarıyla karaya bakan yamaçları arasında, gerek yağış, gerek sıcaklık bakımından büyük iklim farkları vardır. Bölgenin batı yarısı, kuzey rüzgârlarına karşı korunmuş olmadığı için, burada kışlar hayli soğuk geçer. Buna karşılık, Doğu Karadeniz kıyılarında kışlar oldukça ılıktır. Çünkü, bu bölüm Kafkas Dağları’nın meydana getirdiği siperle korunmuştur.’ Burası, aynı zamanda, bölgenin en çok yağış alan yeridir. Rize’de yıllık yağış ortalaması 2.500 mm.’ yi bulur. Karadeniz Bölgesi yurdumuzun en yağışlı bölgesidir. Bölgenin iç kesimlerinde, ocak ayı ortalaması sıfırın altındadır.

Karadeniz Bölgesinde yer alan iller :

Amasya : Elma Bahçesi
Artvin : Bakır diyarı
Bartın
Bayburt
Bolu : Ormanı zengin bir ilimiz
Çorum : Bakırcılık merkezi
Düzce
Giresun : Fındık Diyarı
Gümüşhane : Elma ve Armut yurdu.
Karabük
Kastamonu : Ormanlar ülkesi
Ordu : Fındık Diyarı
Rize : Çay Kaynağımız
Samsun : Karadeniz’in en büyük şehri
Sinop : Bir liman şehri
Sivas 7 ilçe
Tokat : Bakırcılık merkezi
Trabzon : Doğru Karadeniz Bölgesinin en önemli ilidir.
Zonguldak : Kömür kaynağımız

Advertisement

Leave A Reply