Karadeniz Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Karadeniz Bölgesinin bölümleri nelerdir, bu bölümlerin özellikleri nelerdir? Doğu, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi hakkında bilgi.

KARADENİZ BÖLGESİ’NİN BÖLÜMLERİ

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ

***Gürcistan sınırından başlayarak Ordu’nun doğusundaki Melet çayına kadar uzanır. Karadeniz’in en dağlık ve yükseltinin en fazla olduğu bölümüdür.

***En fazla yağış alan, kıyı ile iç kesim arasında coğrafi farklılığın en fazla olduğu bölümdür.

***Heyelan olayının en fazla olduğu bölümdür.

***Tarımda makinalaşmanın en az geliştiği bölümdür.

Advertisement

***Kırsal nüfusun ve dağınık yerleşme şeklinin en fazla olduğu bölümdür.

***Bölümün en gelişmiş kentleri Rize ve Trabzon‘dur. Doğu Karadeniz’in Türkiye ekonomisine en önemli katkısı çay tarımı ile balıkçılıktır.

ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜ

***Melet Çayı’ndan Sinop’un doğusuna kadar uzanır. Doğu Karadeniz Bölümü’ne göre güneye daha fazla sokularak Tokat ve Çorum illerinin büyük bölümleri ile Amasya İlinin tamamını içine alır.

***Yerşekilleri Doğu ve Batı Karadeniz’e oranla daha sadedir. Dağların yükseltisi azalmış ve dağlar içeriye çekilmiş durumdadır. Bunun sonucunda tarım alanları ve ulaşım çok gelişmiştir. En gelişmiş şehri Samsun’dur.

***Bölgenin en az yağış alan, kıyı ile iç kesim arasında coğrafi farklılığın en az olduğu bölümdür.

***Türkiye ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır.

Advertisement

BATI KARADENİZ

***Kızılırmak Deltası’nın batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik’in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dağlıktır.

***En gelişmiş şehri Zonguldak’tır. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynaklarıdır. Bolu ve Düzce çevresinde çok sayıda kereste fabrikası bulunmaktadır. Zonguldak çevresi maden çıkarımı, Ereğli-Karabük çevresi maden işletmeleriyle Türkiye ekonomisine önemi katkıda bulunur.

***Batı Karadeniz’in en önemli katkısı ise maden çıkarma ve işleme alanındadır.


Leave A Reply