Karakter Nedir? Karakter Tipleri Nelerdir?

0
Advertisement

Karakter nedir? Karakter özellikleri nasıl belirlenir? Karakter çeşitleri, tipleri nelerdir, hakkında bilgi.

karakterKarakter; Bir insanın belli bir şekilde duyma, düşünme, davranma özelliklerine karakter denir. Herkesin kendine göre ayrı bir duyuşu, düşünüşü, davranışı olduğundan, karakter bir insanı ötekilerden ayırdetmeye yarar. Psikolojinin, insanlar arasındaki kişisel ayrılıkları, karakter değişikliklerini inceleyen koluna karakteroloji adı verilir.

Karakter insanlarda yalın olarak ortaya çıkan bir özellik değil, çeşitli, birçok etkenlerle meydana gelen karmaşık bir sonuçtur. Karakteri meydana getiren etkenleri başlıca iki bölüme ayırabiliriz:

1. Kalıtsal Etkenler: Her bireyin (ferdin) bir organizması vardır. Bireylerin organizmalarında görülen farklar, özellikler aileden, atalardan kalıtım yolu ile geçer. Organizma, vücut yapısı, bireylerin kalıtım yolu ile aldıkları maddesel özellikleri kapsar. Bireylerin ailelerinden ve atalarından kalıtım yolu ile aldıkları bir de tinsel (manevi) özellikler vardır. İşte bu özellikler bir bütün halinde birleşerek o bireyin huyunu, yani karakterlerini meydana getirir.

Bu özelliklerin başlıcaları içgüdüler, yönelişler, alışkanlıklar (âdetler), istekler, duygular, tepke (refleks) kabiliyetleridir.

Advertisement

2. Kazanılmış Etkenler: Bireylerde kalıtım etkisiyle oluşan huy, mizaç temeli üzerine sonradan çevrenin eklemiş olduğu başka etkiler de vardır. Bireylerin karakteri üzerindeki bu etkileri hem toplumsal, hem de fiziksel çevre yapar. Toplumsal çevrenin etkilerini, bireyin içinde bulunduğu toplumun eğitim, öğretim, aile, meslek, okul ve bu gibi kurumlarının şartları meydana getirir. Fiziksel çevrenin etkilerini ise bireyin yaşadığı yöredeki iklimin, tabiatın, maddesel durumun şartları belirler. Gerek toplumsal, gerekse fiziksel çevrenin bu belli şartları, bireylerin hayal gücü, bellek, düşünme, duyma kabiliyeti üzerine ayrı ayrı etkiler yaparak karakterin oluşumuna yardım ederler.

İnsanlar, karakter bakımından, başlıca 4 bölüme ayrılır :

1 — Canlı karakter; Bu tip insanlarda yaratıcı kabiliyet vardır. Çalışkandırlar, boş durmaktan hoşlanmazlar. Eğlencej kadar çalışmadan da zevk alırlar.

2 — Öfkeli karakter: Bunlar da hareketli kimselerdir. Yalnız, canlılıkları daha çok şiddet şeklinde belirir. Kuvvetlerini çoğunlukla öfkelerinden alırlar, inatçıdırlar, duygularına kapılırlar.

Advertisement

3 — Melankolik karakter: Hareketten çok düşünmeyi severler. En ufak zorluk karşısında yılarlar, olayları karamsar bir görüşle karşılarlar.

4 — Soğukkanlı karakter: Duygularından çok akıllarıyla davranırlar. Hayat karşısında iyimser bir görüş taşırlar. Her işi plânlı bir şekilde yapmayı severler.


Leave A Reply