Karakter Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Karakter ne anlama gelir? Karakter kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Ayırt edici nitelik
2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye
“Yıldız’ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var.” – A. Gündüz
3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
“Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır.” – R. H. Karay
4. Basımda harf türü
5. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
6. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü
1. Bilgisayarda birbiriyle uyumlu büyüklüğe ve biçime sahip, belirli bir özelliği olan harfler dizisi, font (II)
2. Elle yazılan yazının kendine özgü biçimi
Bir melezde her zaman ortaya çıkan karakter
Oyunun asıl karakteri, asli tipi
Toplumun koyduğu değer yargılarına karşı ters davranışlarda bulunan kimsenin sahip olduğu özellik, nörotik kişilik

Advertisement

Leave A Reply