Karaman Tarihçesi ve Karaman Şehrinde Yer Alan Tarihi Yerler

0

Karaman ilinin tarihi, tarihçesi. Karaman ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

Karaman Kalesi

Karaman Kalesi

KARAMAN TARİHİ; Hititler dönemine kadar olan tarihi karanlık olan Karaman, bu dönemde Arzava bölgesi içinde yer alıyordu. Hititlerin Deniz Kavimleri tarafından yıkılmasından sonra, tüm Anadolu gib Karaman da 4 yüzyıllık karanlık çağı yaşadı. İÖ 8. yüzyılda Frigler, İÖ 6. yüzyılda Lidyalılar yöreye egemen oldular. Lidyalıları tarih sahnesinden silen Persler İÖ 547’de tüm Anadolu’ya egemen oldular. İki yüzyılı aşkın bir süre Pers egemenliğinde kalan Anadolu, İÖ 334’te Makedonya Krallığına bağlandı. Büyük İskender‘ in ölümünden sonraki (İÖ 232) Hellenistik krallıklar döneminde Laranda olarak anılan kent, önce İskender’in komutanlarından Perdikkas’ın, daha sonra da yine İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmas’un ve Seleukos’un eline geçti. İÖ 1. yüzyıla kadar Karaman, Hellenistik krallıkların arasında el değiştirdi. Roma döneminde Karaman yerel krallardan Antipatros’un elindeydi. Daha sonra Galatya Kralı Amyntas’ın Antipatros’u yenilgiye uğratıp öldürmesiyle kent Galatların eline geçti. Roma egemenliği altında Karaman, önemli bir ticaret merkezi oldu. Roma İmparatoru Traianus, kenti bayındırlaştırdı. Roma İmparatorluğu’nun İS 395’te ikiye ayrılmasından sonra tüm Anadolu gibi Karaman da Bizans İmparatorluğu’nun topraklarında kaldı. Hristiyanlığın önde gelen merkezlerinden biri olması nedeniyle birçok kiliseyle süslendi. 8 ve 9. yüzyıllarda Abbasi Orduları’nın kısa süreli işgalleri dışında Anadolu’ nun Türklerin eline geçmesine kadar Karaman, Bizans egemenliği altında kaldı. Türklerin Anadolu’yu fethetmelerinden sonra kent, Danişmentoğulları‘nın eline geçti. 1165’te II. Kılıç Aslan tarafından Anadolu Selçuklu topraklarına katıldı. III. Haçlı Seferi sırasında Alman İmparatoru I. Friedrich Barbarossa, Mayıs 1190’da kenti kısa bir süre ele geçirdiyse de, yeniden Selçukluların eline geçti. Selçulu yönetimi altında Karaman bayındırlık etkinliklerine sahne olmasına karşın, daha sonraki yüzyıllarda yapılan savaşlarda yıkıma uğradı. 13. yüzyılın ilk yarısında ünlü Türk düşünürü Mevlana Celalettin Rumi ailesiyle birlikte Karaman’a gelerek yaşamının yedi yılını burada geçirdi. Karaman en parlak dönemini, 1256-1487 arasında yaşayan Karamanoğullarına başkentlik yaparak geçirdi. 1467’de Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, Karaman’ı Osmanlı topraklarına katmasına karşın, Kara-manoğulları’nın egemenilği 1487’ye kadar sürdü. Bu tarihten sonra kent kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldıysa da eski parlak günlerine bir daha dönemedi.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra ilçe olarak Konya’ya bağlandı, 1989’da il konumunu kazandı.

TARİHSEL ESERLER. Karaman da günümüze ulaşan yapıların en eskisi Karaman Kalesi’dir. Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından 1115’te yaptırıldı. Kalıntılarının bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Ağa Camisi (Zeynel Abidin Camisi) ilin en eski yapılarından biridir. Hatip Mahallesi’ndeki Arapzade Camisinin yapımını 1374’te Karamanoğlu Halil Bey başlattı, 1420’de Karamanoğlu Mehmet Bey tamamlattı. Ejder başlıklı su oluklarıyla dikkati çeker. Mansurdede Mahallesi’ndeki Dikbasan Camisi {Fatih Camisi) de 1436’da Karamanoğulları döneminin yapılarıdır. Hacı Bey’in 1358’de yaptırdığı Hacı Bey Camisi 1953’te Karaman Kütüphanesi oldu. Kabartma taş bezemeleri, gösterişli taçkapısı ve taş mihrabı ile dikkati çeker. Karamanoğlu İbrahim Bey İmareti 1432-1433 arasında Karamanoğlu Mehmet Bey’in oğlu İbrahim Bey adına yaptırıldı. İmaret, mescit, darulkurra, çeşme, türbe ve ilginç minaresiyle bu yapı Karamanoğullarının en güzel eserlerindendir. İbrahim Bey’in kesme taştan kara kaideli, sekizgen gövdeli türbesi yapının güneybatısındadır. İmaretin son derece güzel çinili mihrabı 1907′ de yerinden sökülerek İstanbul’a Çinili Köşk’e getirildi. Aynca ğağaç işçiliğinin en ilginç örneklerinden kapı ve pencere kapakları da İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndedir. Karamanoğullarının yaptırdığı Hatuniye Medresesi ve Türbesi Alişahene Mahallesi’ndedir. I. Murat’ın kızı ve Karamanoğlu Alaattin Bey’in karısı Nefise Sultan tarafından yaptırıldı. Ana kapı Karamanoğulları mimarlığının tipik bir örneğidir.


Leave A Reply