Karamani Mehmet Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü Türk devlet adamlarından birisi olarak kabul edilen Karamani Mehmet paşa hayatı ve dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

KARAMANÎ MEHMET PAŞA (Ölümü: 1481)

Ünlü bir Türk devlet adamıdır. Mevlâna’nın torunlarındandır. Konya’da doğdu. Medrese öğreniminden sonra vezir-i âzam Mahmut Paşa’nın himayesinde yükseldi; Fatih’ in takdirini kazandı. 1458’de vezir (mareşal), 1464’te nişancı (devlet bakanı) oldu. Ünlü «Fatih Kanunnamesi» nin hazırlanmasında hükümdarın en büyük yardımcısı idi. Devlet idaresinde ıslahat yaptı.

Mehmet Paşa 1478’de Gedik Ahmet Paşa‘nın yerine vezir-i âzam (başbakan) oldu. Fatih’in 1481’de âni ölümü üzerine Sultan Cem’i tahta çıkarmak istediyse de veliaht-şehzade Bayezit’i tutanlar tarafından öldürüldü. Kumkapı’da adını taşıyan camiye gömüldü.

Karamani’nin soyu uzun müddet devam etti, «Karaçelebizadeler» adı ile büyük adamlar yetiştirdi. Şair Nedîm de Karamanî soyundandır. Karamanî şair ve nasır olarak da büyük ün kazanmıştı. «Nişânî» mahlâsını kullanırdı. Tarihçi olarak da önemlidir. Arapça yazdığı «Osmanlı Sultanları Tarihi» çağdaşı olduğu devir üzerinde pek değerli bir kaynaktır.

Advertisement

Leave A Reply