Karantina Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Karantina nedir? Hangi durumlarda karantina uygulanır, ne işe yarar, önemi nedir? Karantina hakkında bilgi.

karantinaKarantina; Bulaşıcı hastalık olan yerlerdeki kimselerin başkalarıyla temaslarının menedilmesini kanun emreder. Belirli bir süre için uygulanan bu yasağa karantina denir. Eskiden daha çok gemilerdeki bir bulaşıcı hastalıktan şüphelenilince bu gemiler 40 gün süre ile limanda alıkonur, hastalık çıkmazsa geminin yolcu alıp vermesine müsaade edilirdi. Zaten karantina sözü de Lâtince kırk anlamına gelen quadroginta’dan alınmıştır. Ayrıca karantina için ayrılan resmi bekletme yerleri ve tecrit istasyonlarına da karantina denir.

Bugün kara, hava ve denizyollarında karantina tedbirleri tatbik edilir. Yolcuların tıbbi muayenesi, aşı ve serum yapılması, bulaşıcı hastalığa yakalanmış olduğundan şüphelenilen yolcuların tecridi, gemilerin tıbbi kontrolü, bu tedbirlerin başlıcalarıdır. Taşıtların temizlenmesi, hastalık taşıyan böceklerin yok edilmesi ve nihayet gerekirse sınırın kapatılması da karantina tedbirleri arasındadır.

Karantinaya sebep olacak hastalıklardan bazıları: Veba, kolera, sarı humma, lekelihumma, çiçek.
Mikropların kuluçka devresi olan süre karantinaya esas kabul edilir. Bu süre vebada 6, kolerada 5, sarıhummada 6, lekelihummada 12, çiçekte 14 gündür.


Leave A Reply